ค้นหาใน, เปลี่ยนร้าน
ได้เงินคืน 10% เมื่อช้อปจาก Amazon หมดเขต 28 มิถุนายน นี้ ดูส่วนลด
จากญี่ปุ่นถึงคุณ! พบเรื่องราวลูกค้า ZenMarket จากทั่วโลก 🌎 ดูรีวิว

ข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างก่อนลงทะเบียนและใช้บริการกับ ZenMarket

1. การยอมรับข้อกำหนด

ZenMarket ให้บริการการซื้อและการประมูลภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการ ("TOS") ต่อไปนี้ซึ่ง ZenMarket สามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบ TOS เวอร์ชั่นล่าสุด

2. นิยาม

(1) ZenMarket หมายถึง บริการซื้อของ ZenMarket (ในเครือ ZenGroup Inc. ประเทศญี่ปุ่น)
(2) ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ZenMarket (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์)
(3) ข้อตกลงโดยรวม หมายถึง กฎและข้อตกลงทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์โดย ZenMarket รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการนี้
(4) ข้อมูลของลูกค้า หมายถึง ข้อมูลที่เปิดเผยต่อ ZenMarket โดยลูกค้าใด ๆ

3. การบริการที่ให้บริการโดย ZenMarket

ZenMarket ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยบริการดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริการ):
(1) เพื่อดำเนินการในนามของลูกค้าใด ๆ ในการร้องขอเพื่อซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์และจัดส่งไปยังลูกค้าดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริการช้อปปิ้ง) และ
(2) ดำเนินการในนามของลูกค้าในการขอซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประมูลของเว็บไซต์และจัดส่งไปยังลูกค้าดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริการเสนอราคาประมูล)

4. พันธะของ ZenMarket

(1) ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการช้อปปิ้ง ZenMarket จะซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องตามการประมาณราคาและจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเท่านั้น
(2) สำหรับบริการเสนอราคาประมูลในกรณีที่ลูกค้าทำการประมูลสินค้าบางรายการผ่านทางเว็บไซต์ได้สำเร็จ ZenMarket จะซื้อสินค้าดังกล่าวตามเงื่อนไขแล้วจึงจัดส่งให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเท่านั้น
(3) เกี่ยวกับบริการเสนอราคาการประมูล เนื่องจากนโยบายเกตเวย์ชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถใช้เงินที่เพิ่มผ่าน WeChat Pay เพื่อเข้าร่วมการประมูลได้

5. สินค้าที่ห้ามขนส่ง

สินค้าด้านล่างนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อโดยใช้บริการซื้อและประมูลของ ZenMarket:
(1) สินค้าที่กำหนดว่าผิดกฎหมายโดยกฎหมายญี่ปุ่นหรือตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
(2) สินค้าที่เป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน
(3) สินค้าใด ๆ ที่อาจนำไปสู่หรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย
(4) สินค้าอันตรายใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
(5) สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ที่ผิดกฎหมาย* ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความรุนแรง ฯลฯ
(6) สินค้าที่ทำงานผิดพลาด
(7) สิ่งมีชีวิต โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัตว์ พืช แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ฯลฯ
(8) สินค้าไวไฟหรือวัตถุระเบิดใด ๆ
(9) มรดกทางวัฒนธรรม
(10) สินค้าใด ๆ ที่อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือเป็นอันตรายต่อเกียรติและความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
(11) สินค้าใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
(12) สินค้าขนาดใหญ่ที่อาจไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด/น้ำหนัก
(13) แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ
(14) สินค้าที่ห้ามส่งออก
(15) สินค้าอื่น ๆ ที่ ZenMarket กำหนดว่าไม่เหมาะสม

*เกี่ยวกับสินค้าสำหรับผู้ใหญ่:
・ZenMarket ห้ามการซื้อและการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องหรืออาจถือเป็นสื่อลามกอนาจารเด็กอย่างเคร่งครัด โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ภาพถ่ายและวิดีโอ รวมทั้งภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สมจริง ซึ่งแสดงให้เห็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (อายุบรรลุนิติภาวะในญี่ปุ่น) ในเครื่องแต่งกายที่ยั่วยุ หรือไม่สวมเสื้อผ้าบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการแสดงความไม่เหมาะสมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น โดย ZenMarket ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าสินค้าใดตกอยู่ในหมวดหมู่นี้ โดยไม่ต้องให้คำอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
・สินค้าที่พบว่าละเมิดข้อกำหนดนี้จะถูกกำจัดโดยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ หากเราพบว่าลูกค้ารายใดซื้อสินค้าเหล่านี้ บัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม

6. พฤติกรรมต้องห้าม

ในขณะที่ใช้บริการ ZenMarket ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้
(1) ซื้อหรือเสนอราคาสินค้าที่ถูกห้ามโดย ZenMarket
(2) เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้และ/หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของ ZenMarket
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของพันธมิตร ZenMarket หรือ ZenMarket
(4) กิจกรรมอื่นใดที่ ZenMarket กำหนดว่าไม่เหมาะสม

7. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด

(1) เกี่ยวเนื่องกับบริการช้อปปิ้ง ZenMarket ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขาย คุณภาพ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใด ๆ ความน่าเชื่อถือและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของสินค้าที่เกี่ยวข้อง
(2) เกี่ยวเนื่องกับบริการเสนอราคาประมูล ZenMarket ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความจริง ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหา การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ZenMarket จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการหยุดทำงาน ล่าช้า หยุดชะงักหรือสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสายสื่อสารและ/หรือระบบล่มเนื่องจากคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
(4) ZenMarket จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลง
(5) ZenMarket จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เว้นแต่จะเกิดจากความประมาทโดยเจตนาโดย ZenMarket

8. การลงทะเบียน

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เห็นด้วยกับ TOS สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้
(2) การลงทะเบียนสมาชิกสำหรับบุคคลธรรมดาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองและเราไม่ยอมรับการลงทะเบียนตัวแทน
(3) การลงทะเบียนสมาชิกสำหรับนิติบุคคลจะต้องใช้ในนามของนิติบุคคลดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับอนุญาตตามกำหนด
(4) ZenMarket อาจปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนใด ๆ ตามดุลยพินิจของเรา

9. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการคำนวณและเงื่อนไขการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย ZenMarket ที่ซึ่ง ZenMarket อาจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว

10. การชำระค่าธรรมเนียม

ลูกค้าจะชำระเงินโดยครอบคลุมราคาของสินค้าและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อสินค้าดังกล่าวของ ZenMarket
เนื่องด้วยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เงินที่เพิ่มในบัญชี ZenMarket ของลูกค้าจะสามารถเก็บไว้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่ทันทีที่เงินถูกเพิ่ม ลูกค้าจะต้องใช้เงินนี้ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือถอนออกด้วยวิธีเดิมที่ใช้เพิ่มเงินภายในช่วงเวลาดังกล่าว

11. การจัดเก็บสินค้า

(1) ZenMarket ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 60 วันตามปฏิทินหลังจากสินค้าที่ซื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการถูกส่งไปยัง ZenMarket
(2) อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาการจัดเก็บดังกล่าวเกิน 60 วัน ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ 50 เยนต่อวันสำหรับสินค้าทุกๆรายการ
(3) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับส่วนดังกล่าว ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บก่อนที่ ZenMarket จะจัดส่งสินค้าดังกล่าว
(4) หากระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าของ ZenMarket ที่ซื้อโดยเกี่ยวข้องกับบริการเกิน 90 วันตามปฏิทินหลังจากมาถึง ZenMarket ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดในการซื้อสินค้าดังกล่าว

12. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากซื้อสินค้าแล้ว

13. นโยบายการคืนเงิน

ZenMarket ไม่รับคืนสินค้าและไม่คืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อ

14. การยุติการเป็นสมาชิก

หากลูกค้าต้องการยุติการเป็นสมาชิก สามารถทำได้ด้วยตนเองเท่านั้นตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกดังกล่าว ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะสูญเสียสถานะในการเป็นลูกค้า

15. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

(1) ZenMarket อาจระงับการใช้บริการ เปลี่ยน ID และรหัสผ่านบัญชี และยุติสถานะของบุคคลนั้น ๆ ในฐานะลูกค้า หากลูกค้ารายใด:
(1.1) ให้ข้อมูลเท็จในขณะลงทะเบียนสมาชิก หรือให้ข้อมูลเท็จเมื่อใช้บริการ
(1.2) ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือ TOS
(1.3) มีส่วนร่วมในการประพฤติที่ไม่สุจริตในการใช้บริการ
(1.4) ป้อนรหัสผ่านผิดเกินจำนวนครั้งที่อนุญาตหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่อาจทำให้ ZenMarket ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยของลูกค้านั้น ๆ
(2) ZenMarket ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับผลเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งสมาชิกภาพที่ถูกยกเลิกหรือระงับ

16. การเปลี่ยนแปลงบริการ

ZenMarket อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงหรือลบบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา

17. การเปลี่ยนแปลงของ TOS

(1) ZenMarket อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง แก้ไขบางส่วนของ TOS เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อโพสต์ข้อความดังกล่าวบนเว็บไซต์
(2) เมื่อลูกค้าใช้บริการใด ๆ หลังจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขดังกล่าวถือว่าเขา/เธอได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขของ TOS

18. อำนาจในการตัดสิน

(1) ข้อสรุป ประสิทธิผล การสร้าง การบังคับใช้และ/หรือการแก้ไขข้อขัดแย้งของ TOS จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้
(2) ลูกค้าและ ZenMarket ตกลงที่จะยื่นคำร้องไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลแขวงที่ตั้งอยู่ในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประการแรกเพื่อการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS ลูกค้าและ ZenMarket ยังยอมรับด้วยว่าศาลหรือสถาบันระงับข้อพิพาทอื่นใดไม่มีเขตอำนาจศาลดังนั้น
(3) ลูกค้าและ ZenMarket จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้ใน TOS จนกว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม

19. การยกเลิกและการระงับบริการ

(1) ZenMarket อาจหยุดให้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่:
(1.1) มีการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการให้บริการโดยปกติหรือเร่งด่วน
(1.2) เกิดความขัดข้อง ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สายสื่อสารและ/หรือการจ่ายไฟฟ้าที่ ZenMarket ใช้งาน
(1.3) มีแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น น้ำท่วม สึนามิ หรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน; กฎหมายข้อบังคับและ/หรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดให้มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือกรณีอื่นๆ ที่ ZenMarket ตัดสินใจด้วยดุลยพินิจว่าจำเป็นต้องหยุดให้บริการ
(1.4) เกิดความล้มเหลวในการให้บริการเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
(2) ZenMarket ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดชั่วคราวดังกล่าว

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559