ZenMarket สนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของสหพันธรัฐรัสเซีย คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีช่วยเหลือ
| |

บริการสั่งของจากญี่ปุ่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

วันที่มีผลใช้บังคับ: 24 พฤษภาคม 2561

ZenGroup Inc. ("เรา" “พวกเรา" หรือ "ของเรา") ดำเนินการเว็บไซต์ http://zenmarket.jp ("บริการ")

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ (“ นโยบาย”) เราอธิบายถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ, ที่คุณให้กับเรา, โดยบุคคลที่สามจัดหาให้เรา และเราจะดำเนินการในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ ( “เว็บไซต์”ของเรา) และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา)

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเรา ในการใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้

คำจำกัดความ

 • การบริการ

การบริการคือเว็บไซต์ http://zenmarket.jp และบริการที่มีให้ซึ่งดำเนินการโดย ZenGroup Inc.

 • ข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุได้จากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของเรา)

 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน คือ ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมเพจ)

 • คุกกี้

คุกกี้ คือข้อมูลชิ้นเล็กๆที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)

 • ตัวควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ (ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือร่วมกันหรือเหมือนกันกับบุคคลอื่น) กำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูลเป็นหรือจะต้องดำเนินการ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ให้บริการ)

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ให้บริการ) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆที่ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

เราอาจใช้บริการของผู้ให้บริการต่างๆเพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • เจ้าของข้อมูล (หรือผู้ใช้)

เจ้าของข้อมูล คือบุคคลที่มีชีวิตที่ใช้บริการของเราและอยู่ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคล

การปฎิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราจะปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการปฎิบัติด้านกฎหมาย และภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ถูกกำหนดใช้โดยกระทรวงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมกับปฎิบัติตามกฎและระเบียบภายในบริษัท และบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเรา เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในตารางด้านล่าง กฎระเบียบภายในบริษัท บรรทัดฐานอื่น ๆ และจะพยายามปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราอย่างเหมาะสม

เนื้อหา กระทรวงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎระเบียบภายในบริษัท ข้อบังคับการจัดการข้อมูลและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ข้อกำหนดในการทำงานสำหรับพนักงานประจำ ฝ่ายกิจการทั่วไป
ข้อกำหนดในการทำงานสำหรับพนักงานชั่วคราว ฝ่ายกิจการทั่วไป
ข้อกำหนดในการทำงานสำหรับพนักงานทำงานไม่เต็มเวลา ฝ่ายกิจการทั่วไป
คู่มือการรับสมัครพนักงาน ฝ่ายกิจการทั่วไป
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจากนอกสถานที่ (Remote work) ฝ่ายกิจการทั่วไป
คู่มือการปฎิบัติงานต่าง ๆ ฝ่ายกิจการทั่วไป

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง:

เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่จริง, รัฐ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เมือง
 • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน,รัฐ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,เมือง
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
 • ที่อยู่ IP ของคุณ
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ IP

การเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียล: ZenMarket ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีโซเชียลเช่น Facebook และ Google หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบโดยใช้โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณจากโปรไฟล์นั้นจะถูกแบ่งปันกับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ,ที่อยู่, อีเมล, URL ของโปรไฟล์โซเชียล และรูปโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ ("ข้อมูลการใช้งาน") ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ Internet Protocol ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์, เวอร์ชันของเบราว์เซอร์, หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้ คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุชื่อ คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน, แท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่จะส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

 • คุกกี้เซสชัน เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของเรา
 • คุกกี้การตั้งค่า เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆของคุณ
 • คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและการป้องกันการฉ้อโกง

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ZenGroup Inc. ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ
 • เพื่อจัดหาและดูแลบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบของบริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อใช้การดูแลลูกค้า
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อตรวจสอบจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการของเรา
 • เพื่อตรวจจับ,ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อตรวจจับ, ป้องกัน และจัดการกับกิจกรรมฉ้อโกง
 • เพื่อให้ข่าวสาร,ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับสินค้าที่คุณซื้อหรือสอบถามไปแล้วเว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณด้วยจดหมายข่าว, สื่อการตลาด หรือโปรโมชั่น และข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใดๆ หรือทั้งหมดจากเราได้โดยทำตามลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลใดๆที่เราส่งหรือติดต่อเรา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

หากคุณมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) พื้นฐานทางกฎหมายของ ZenGroup Inc. สำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและบริบทเฉพาะที่เรารวบรวม

ZenGroup Inc. อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจาก:

 • เราจำเป็นต้องทำสัญญากับคุณ
 • เราจำเป็นต้องจัดส่งบริการและสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
 • คุณได้ให้สิทธิ์เราในการดำเนินการดังกล่าว
 • การประมวลผลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและไม่ได้ถูกลบล้างโดยสิทธิ์ของคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการชำระเงิน
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของญี่ปุ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ

การเก็บรักษาข้อมูล

ZenGroup Inc. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น รหัสภาษีของญี่ปุ่น) แก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา

นอกจากนี้ ZenGroup Inc. จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเสริมความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และเก็บรักษาไว้ใน - คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ, จังหวัด, ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่นๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศญี่ปุ่นและดำเนินการที่นั่น

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น

ZenGroup Inc. จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล

เราอาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของเราและเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูลของคุณที่จำกัดเฉพาะข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

นอกจากนี้ เราจะยืนยันว่าความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น เท่ากับหรือสูงกว่าบริษัทของเรา ก่อนที่จะทำการว่าจ้าง

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อลูกค้ายินยอมล่วงหน้า
 • เมื่อจำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • เมื่อกฎหมายกำหนด
 • เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงด้านสาธารณสุขหรือส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็ก และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • เมื่อมีความจำเป็นที่รัฐบาลหรือองค์กรสาธารณะในท้องถิ่นต้องร่วมมือในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเสี่ยงที่การได้รับความยินยอมจากลูกค้าจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ
 • เมื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลที่อยู่ภายใต้ขอบเขตผู้ใช้ร่วมในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ZenGroup Inc. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ZenGroup Inc. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ ZenGroup Inc.
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล

เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล ฯลฯ (การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน, การเปิดเผย, การแก้ไข, การเพิ่มหรือการลบ, การระงับการใช้งาน, การกำจัด, การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม,บันทึกการให้ข้อมูลที่ให้แก่บุคคลที่สาม) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูลของเราโดยทันที หากคุณต้องการ เราจะตอบกลับทันทีหลังจากที่สามารถยืนยันว่าบุคคลที่ส่งคำขอเป็นตัวบุคคลเองหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

หากต้องการส่งคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล โปรดติดต่อฝ่ายที่รับผิดชอบตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากที่ได้รับคำร้องจากคุณแล้ว เราจะส่ง "ใบแจ้งสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล" ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร อีเมล ฯลฯ กรุณากรอกข้อมูล แนบเอกสารที่จำเป็น และส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรืออีเมล (ค่าส่งเอกสารจะถูกรับผิดชอบโดยผู้ยื่นคำขอ)

หลังจากที่สามารถยืนยันว่าบุคคลที่ส่งคำขอเป็นตัวบุคคลเอง (หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) เราจะตอบกลับด้วยวิธีที่คุณต้องการ

บริษัทของเราใช้มาตรการขององค์กรทางกายภาพ มนุษย์ และเทคนิค ตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหาย และเพื่อจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา

※หากคุณต้องการยืนยันมาตรการการจัดการความปลอดภัยโดยละเอียด โปรดติดต่อแผนกสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลของเรา

 • ที่อยู่: 〒541-0048
  1-7-7 Kawaramachi, Chuo-ku, Osaka, Osaka Prefecture Osaka Sakaisuji L Tower 10th floor
 • โทรศัพท์: 06-4560-4070
 • อีเมล์: corporate@zenmarket.jp

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เราประมวลผลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากการเข้าถึง, การเปิดเผย, การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่โปรดทราบว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์และใช้ไฟร์วอลล์อินเทอร์เน็ต, อีเมลที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อป้องกันตัวเองออนไลน์

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวระหว่าง ZenMarket และผู้ใช้เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยด้วย SSL และได้รับการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิทัล

ในกรณีที่มีการบุกรุกด้านความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณ ZenMarket จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและจะรายงานสิ่งที่เราดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม

สัญญาณ "ห้ามติดตาม"

เราไม่สนับสนุน ห้ามติดตาม ("DNT" Do Not Track) ห้ามติดตาม เป็นค่ากำหนดที่คุณสามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการถูกติดตาม

คุณสามารถเปิดหรือปิดไม่ติดตามได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าหรือการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลบางประการ ZenGroup Inc. มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข ลบหรือ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและหากคุณต้องการให้ลบออกจากระบบของเรา โปรดติดต่อเรา

ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง,อัปเดตหรือลบข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่ทำได้คุณสามารถเข้าถึง, อัปเดตหรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตรงในส่วนการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้ด้วยตนเองโปรดติดต่อเราเพื่อช่วยเหลือคุณ
 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการคัดค้าน คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการจำกัดคุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลที่เรามีให้กับคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านและใช้กันทั่วไป
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมนอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อที่ ZenGroup Inc. อาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่าเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนตอบกลับคำขอดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้นและไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

 • Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้แชร์กับบริการอื่นๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของตนเอง

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้กิจกรรมของคุณพร้อมใช้งานใน Google Analytics ได้โดยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ส่วนเสริมป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) แชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

รีมาร์เก็ตติ้งตามพฤติกรรม

ZenGroup Inc. ใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถึงคุณหลังจากที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราและผู้จำหน่ายบุคคลที่สามของเราใช้คุกกี้เพื่อแจ้ง, เพิ่มประสิทธิภาพและแสดงโฆษณาตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอดีต

 • Google AdWords

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Google AdWords ให้บริการโดย Google Inc.

คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์และปรับแต่งโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าโฆษณา Google: http://www.google.com/settings/ads

Google ยังแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • Facebook

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebook ให้บริการโดย Facebook Inc.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจจาก Facebook โดยไปที่เพจ: https://www.facebook.com/help/164968693837950

หากต้องการเลือกไม่ใช้โฆษณาตามความสนใจของ Facebook ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้จาก Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ที่กำหนดโดย Digital Advertising Alliance คุณยังสามารถเลือกไม่ใช้ Facebook และ บริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมผ่าน Digital Advertising Alliance ในสหรัฐอเมริกา http://www.aboutads.info/choices/, the Digital Advertising Alliance of Canada ในแคนาดา http://youradchoices.ca/ หรือ European Interactive Digital Advertising Alliance ในยุโรป http://www.youronlinechoices.eu/, หรือเลือกไม่ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook โปรดไปที่นโยบายข้อมูลของ Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

การชำระเงิน

เราจัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ต้องชำระเงินและเราใช้บริการรวบรวมการชำระเงินของบุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน (เช่น ตัวประมวลผลการชำระเงิน)

เราจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมรายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปให้กับผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเราโดยตรง ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ตัวประมวลผลการชำระเงินเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งจัดการโดย PCI Security Standards Council ซึ่งเป็นความร่วมมือของแบรนด์ต่างๆเช่น Visa, Mastercard, American Express และ Discover ข้อกำหนด PCI-DSS ช่วยให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลการชำระเงินดำเนินไปอย่างปลอดภัย เมื่อคุณซื้อบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลธุรกรรมซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงินและที่อยู่ทางไปรษณีย์และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เราทำงานด้วย ได้แก่ :

 • Stripe

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal หรือ เบรนทรี(Braintree)

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Nihaopay

เราใช้บริการประมวลผลการชำระเงิน Nihaopay สำหรับลูกค้าจากประเทศจีน คุณสามารถติดต่อพวกเขาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://nihaopay.com/contactUS

การจัดเก็บ

เราใช้บริการเว็บโฮสติ้งและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อจัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเราอย่างปลอดภัยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริการที่เราใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคือ Microsoft Azure คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Azure ได้ที่นี่: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์สำหรับไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกพาไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เยาวชน")

เราไม่ได้จงใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เครือบริษัทของเราอาจทำการพิจารณาทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว และทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ในกรณีดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เผยแพร่ฉบับแก้ไข

วันที่ประกาศใช้: 24 พฤษภาคม 2561
วันที่แก้ไข: 16 สิงหาคม 2565

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา:

 • โดยไปที่หน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://zenmarket.jp/help.aspx#feedback
 • ทางไปรษณีย์: 541-0048 Japan, Osaka prefecture, Osaka Chuo Ward, Kawaramachi, 1-chōme-7-7,Osaka Sakaisuji L Tower 10F

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สำนักงานใหญ่ ZenGroup Inc. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจไม่เพียงแต่สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่ง การให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขาย ธุรกิจมาร์เก็ตติ้ง หรือฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ และมุ่งหวังจะเป็นบริษัทที่มีความปลอดภัย และได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน

แนวทางการปฏิบัติงาน

 • เราจะใช้มาตรการขององค์กรและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อรับรองการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามใหม่ได้
 • เราจะพยายามสร้างและรักษาความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยการให้ความรู้และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึงให้กับพนักงานทุกคน
 • เราจะกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับระบบการจัดการและความปลอดภัยของข้อมูล จะตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • เราจะถ่ายโอนความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดการเพื่อดำเนินการ รักษา และปรับปรุงระบบการจัดการ

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ZenGroup Inc.
ประธานกรรมการบริษัท
Naumov Andriy

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครสมาชิก

(1) ชื่อผู้ประกอบการ

ZenGroup Inc.

 

(2) ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ชิน สุกะฮาระ
อีเมล: privacy@zenmarket.jp
โทรศัพท์: 06-4560-4070

 

(3) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการที่ท่านสั่งซื้อ
 • ขั้นตอนการจัดซื้อรวมถึงการชำระเงิน การจัดส่ง และการบริการลูกค้า
 • เมื่อใช้บริการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของบริการของเรา การตรวจสอบส่วนบุคคลในเวลาที่เข้าสู่ระบบและหลังจากเข้าสู่ระบบ การแสดงข้อมูลสมาชิกโดยอัตโนมัติบนหน้าจอต่างๆ
 • การแจ้งข้อมูล เช่น นิตยสาร อีเมลต่างๆในธุรกิจที่จัดการโดยบริษัทของเรา

 

(4) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจะไม่ถูกมอบให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่กฎหมายกำหนด

 

(5) การส่งมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะว่าจ้างบุคคลภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มา
ในกรณีนั้น เราจะเลือกและใช้บริการที่มีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

 

(6) ผลของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมได้หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

(7) การเปิดเผย ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การเปิดเผยและจุดติดต่อสำหรับการสอบถาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครอง การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน การแก้ไข การเพิ่มหรือการลบเนื้อหา การระงับการใช้งาน การลบ การระงับการให้บุคคลที่สาม และการเปิดเผยบันทึกข้อกำหนดต่อบุคคลที่สาม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า การเปิดเผย เป็นต้น)
โปรดอ้างอิงถึง "การสอบถามข้อร้องเรียน การให้คำปรึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา" ด้านล่างสำหรับจุดติดต่อสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

 

(8) การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่บุคคลไม่สามารถจดจำได้ง่าย

เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน ฯลฯ เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่บุคคลไม่สามารถจดจำได้ง่าย โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

(9) มาตรการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มา เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหาย และเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อย่างปลอดภัย
หลังจากตอบคำถามแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจะถูกลบภายในบริษัทของเรา

 

(10) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา "นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

 

(11) การสอบถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำปรึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท

ชื่อผู้ติดต่อ ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ติดต่อ ผู้ติดต่อที่รับผิดชอบ: ชิน สุกะฮาระ
ที่อยู่: 541-0048
1-7-7 Kawaramachi, Osaka Chuo Ward, Osaka Prefecture
Osaka Sakaisuji L Tower 10F
โทรศัพท์: 06-4560-4070
อีเมล: privacy@.jp

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการสอบถาม

(1) ชื่อผู้ประกอบการ

ZenGroup Inc.

 

(2) ชื่อหรือตำแหน่ง สังกัด และข้อมูลติดต่อของผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือตัวแทน)

ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ชิน สุกะฮาระ
อีเมล: privacy@.jp
โทรศัพท์: 06-4560-4070

 

(3) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบคำถามของคุณ

 

(4) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจะไม่ถูกมอบให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่กฎหมายกำหนด

 

(5) การส่งมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะว่าจ้างบุคคลภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มา
ในกรณีนั้น เราจะเลือกและใช้บริการที่มีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

 

(6) ผลของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เราอาจไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้

 

(7) การเปิดเผย ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้และจุดติดต่อสำหรับการสอบถาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครอง การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน การแก้ไข การเพิ่มหรือการลบเนื้อหา การระงับการใช้งาน การลบ การระงับการให้บุคคลที่สาม และการเปิดเผยบันทึกข้อกำหนดต่อบุคคลที่สาม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า การเปิดเผย เป็นต้น)
โปรดอ้างอิงถึง "การสอบถามข้อร้องเรียน การให้คำปรึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา" ด้านล่างสำหรับจุดติดต่อสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

 

(8) การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่บุคคลไม่สามารถจดจำได้ง่าย

เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน ฯลฯ เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่บุคคลไม่สามารถจดจำได้ง่าย โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

(9) มาตรการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มา และสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
หลังจากตอบคำถามแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจะถูกลบภายในบริษัทของเรา

 

(10) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา "นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

 

(11) การสอบถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำปรึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท

ชื่อผู้ติดต่อ ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ติดต่อ ผู้ติดต่อที่รับผิดชอบ: ชิน สุกะฮาระ
ที่อยู่: 541-0048
1-7-7 Kawaramachi, Osaka Chuo Ward, Osaka Prefecture
Osaka Sakaisuji L Tower 10F
โทรศัพท์: 06-4560-4070
อีเมล: privacy@zenmarket.jp

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ZenGroup Inc. ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นข้อมูลสำคัญที่ก่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวในการปรับใช้หน่วยงานจัดซื้อ, อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน , บริการจัดหาแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง, ธุรกิจการตลาด, ธุรกิจที่ปรึกษา, เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำหนดกฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและกฎภายในสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างระบบองค์กร และพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เราจะดำเนินตามความคาดหวังและความไว้วางใจที่วางไว้ในบริษัทของเรา

การได้มา การใช้และการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และจะได้รับ ใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยุติธรรมและเหมาะสมในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะใช้มาตรการเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติระดับชาติ บรรทัดฐานอื่น ๆ และระเบียบทางสังคม และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

เราตระหนักดีถึงอันตรายของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดการ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา

ตอบคำถาม

เราจะตอบคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้งาน การร้องเรียน ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดการอย่างเหมาะสม

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เราได้กำหนดระเบียบการจัดการและระบบการจัดการสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการตามนั้นโดยพนักงานทุกคนอย่างละเอียด และตรวจสอบเป็นระยะ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 

 

เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2022
แก้ไขเมื่อ 13 กรกฎาคม 2022

ZenGroup Inc.
ผู้บริหารสูงสุด Naumov Andriy

ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ 1-7-7 Kawaramachi, Osaka Chuo Ward, Osaka Prefecture
Osaka Sakaisuji L Tower 10F
ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชิน สุกะฮาระ
โทร 06-4560-4070