| |

บริการสั่งของจากญี่ปุ่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

วันที่มีผลใช้บังคับ: 24 พฤษภาคม 2561

ZenMarket INC ("เรา" “พวกเรา" หรือ "ของเรา") ดำเนินการเว็บไซต์ http://zenmarket.jp ("บริการ")

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ (“ นโยบาย”) เราอธิบายถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ, ที่คุณให้กับเรา, โดยบุคคลที่สามจัดหาให้เรา และเราจะดำเนินการในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ ( “เว็บไซต์”ของเรา) และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา)

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเรา ในการใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้

คำจำกัดความ

 • การบริการ

การบริการคือเว็บไซต์ http://zenmarket.jp และบริการที่มีให้ซึ่งดำเนินการโดย ZenMarket INC

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุได้จากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของเรา)

 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน คือ ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมเพจ)

 • คุกกี้

คุกกี้ คือข้อมูลชิ้นเล็กๆที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)

 • ตัวควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ (ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือร่วมกันหรือเหมือนกันกับบุคคลอื่น) กำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหรือจะต้องดำเนินการ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ให้บริการ)

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ให้บริการ) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆที่ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

เราอาจใช้บริการของผู้ให้บริการต่างๆเพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • เจ้าของข้อมูล (หรือผู้ใช้)

เจ้าของข้อมูล คือบุคคลที่มีชีวิตที่ใช้บริการของเราและอยู่ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง:

เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่จริง, รัฐ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เมือง
 • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน,รัฐ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,เมือง
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
 • ที่อยู่ IP ของคุณ
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ IP

การเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียล: ZenMarket ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีโซเชียลเช่น Facebook และ Google หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบโดยใช้โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณจากโปรไฟล์นั้นจะถูกแบ่งปันกับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ,ที่อยู่, อีเมล, URL ของโปรไฟล์โซเชียล และรูปโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ ("ข้อมูลการใช้งาน") ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ Internet Protocol ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์, เวอร์ชันของเบราว์เซอร์, หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้ คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุชื่อ คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน, แท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่จะส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

 • คุกกี้เซสชัน เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของเรา
 • คุกกี้การตั้งค่า เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆของคุณ
 • คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและการป้องกันการฉ้อโกง

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ZenMarket INC ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ
 • เพื่อจัดหาและดูแลบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบของบริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อใช้การดูแลลูกค้า
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อตรวจสอบจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการของเรา
 • เพื่อตรวจจับ,ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อตรวจจับ, ป้องกัน และจัดการกับกิจกรรมฉ้อโกง
 • เพื่อให้ข่าวสาร,ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับสินค้าที่คุณซื้อหรือสอบถามไปแล้วเว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณด้วยจดหมายข่าว, สื่อการตลาด หรือโปรโมชั่น และข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใดๆ หรือทั้งหมดจากเราได้โดยทำตามลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลใดๆที่เราส่งหรือติดต่อเรา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

หากคุณมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) พื้นฐานทางกฎหมายของ ZenMarket INC สำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและบริบทเฉพาะที่เรารวบรวม

ZenMarket INC อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจาก:

 • เราจำเป็นต้องทำสัญญากับคุณ
 • เราจำเป็นต้องจัดส่งบริการและสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
 • คุณได้ให้สิทธิ์เราในการดำเนินการดังกล่าว
 • การประมวลผลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและไม่ได้ถูกลบล้างโดยสิทธิ์ของคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการชำระเงิน
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของญี่ปุ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ

การเก็บรักษาข้อมูล

ZenMarket INC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น รหัสภาษีของญี่ปุ่น) แก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา

นอกจากนี้ ZenMarket INC จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเสริมความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และเก็บรักษาไว้ใน - คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ, จังหวัด, ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่นๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศญี่ปุ่นและดำเนินการที่นั่น

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น

ZenMarket INC จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ZenMarket INC อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ZenMarket INC อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ ZenMarket INC
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เราประมวลผลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากการเข้าถึง, การเปิดเผย, การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่โปรดทราบว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์และใช้ไฟร์วอลล์อินเทอร์เน็ต, อีเมลที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อป้องกันตัวเองออนไลน์

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวระหว่าง ZenMarket และผู้ใช้เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยด้วย SSL และได้รับการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิทัล

ในกรณีที่มีการบุกรุกด้านความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณ ZenMarket จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและจะรายงานสิ่งที่เราดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม

สัญญาณ "ห้ามติดตาม"

เราไม่สนับสนุน ห้ามติดตาม ("DNT" Do Not Track) ห้ามติดตาม เป็นค่ากำหนดที่คุณสามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการถูกติดตาม

คุณสามารถเปิดหรือปิดไม่ติดตามได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าหรือการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลบางประการ ZenMarket INC มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข ลบหรือ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและหากคุณต้องการให้ลบออกจากระบบของเรา โปรดติดต่อเรา

ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง,อัปเดตหรือลบข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่ทำได้คุณสามารถเข้าถึง, อัปเดตหรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตรงในส่วนการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้ด้วยตนเองโปรดติดต่อเราเพื่อช่วยเหลือคุณ
 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการคัดค้าน คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการจำกัดคุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลที่เรามีให้กับคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านและใช้กันทั่วไป
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมนอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อที่ ZenMarket INC อาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่าเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนตอบกลับคำขอดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้นและไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

 • Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้แชร์กับบริการอื่นๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของตนเอง

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้กิจกรรมของคุณพร้อมใช้งานใน Google Analytics ได้โดยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ส่วนเสริมป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) แชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

รีมาร์เก็ตติ้งตามพฤติกรรม

ZenMarket INC ใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถึงคุณหลังจากที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราและผู้จำหน่ายบุคคลที่สามของเราใช้คุกกี้เพื่อแจ้ง, เพิ่มประสิทธิภาพและแสดงโฆษณาตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอดีต

 • Google AdWords

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Google AdWords ให้บริการโดย Google Inc.

คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์และปรับแต่งโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าโฆษณา Google: http://www.google.com/settings/ads

Google ยังแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • Facebook

บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebook ให้บริการโดย Facebook Inc.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจจาก Facebook โดยไปที่เพจ: https://www.facebook.com/help/164968693837950

หากต้องการเลือกไม่ใช้โฆษณาตามความสนใจของ Facebook ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้จาก Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ที่กำหนดโดย Digital Advertising Alliance คุณยังสามารถเลือกไม่ใช้ Facebook และ บริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมผ่าน Digital Advertising Alliance ในสหรัฐอเมริกา http://www.aboutads.info/choices/, the Digital Advertising Alliance of Canada ในแคนาดา http://youradchoices.ca/ หรือ European Interactive Digital Advertising Alliance ในยุโรป http://www.youronlinechoices.eu/, หรือเลือกไม่ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook โปรดไปที่นโยบายข้อมูลของ Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

การชำระเงิน

เราจัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ต้องชำระเงินและเราใช้บริการรวบรวมการชำระเงินของบุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน (เช่น ตัวประมวลผลการชำระเงิน)

เราจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมรายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปให้กับผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเราโดยตรง ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ตัวประมวลผลการชำระเงินเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งจัดการโดย PCI Security Standards Council ซึ่งเป็นความร่วมมือของแบรนด์ต่างๆเช่น Visa, Mastercard, American Express และ Discover ข้อกำหนด PCI-DSS ช่วยให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลการชำระเงินดำเนินไปอย่างปลอดภัย เมื่อคุณซื้อบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลธุรกรรมซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงินและที่อยู่ทางไปรษณีย์และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เราทำงานด้วย ได้แก่ :

 • Stripe

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal หรือ เบรนทรี(Braintree)

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Nihaopay

เราใช้บริการประมวลผลการชำระเงิน Nihaopay สำหรับลูกค้าจากประเทศจีน คุณสามารถติดต่อพวกเขาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://nihaopay.com/contactUS

การจัดเก็บ

เราใช้บริการเว็บโฮสติ้งและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อจัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเราอย่างปลอดภัยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริการที่เราใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคือ Microsoft Azure คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Azure ได้ที่นี่: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์สำหรับไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกพาไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เยาวชน")

เราไม่ได้จงใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา:

 • โดยไปที่หน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://zenmarket.jp/help.aspx#feedback
 • ทางไปรษณีย์: Japan, Osaka pref., Osaka-shi, Nishi-ku, Itachibori 1-3-11, Daitai bld. 2F