Mağazada Ara:, Değiştir
10. YILIMIZI KUTLUYORUZ! İNDİRİMLER, ÇEKİLİŞ VE DAHASI İNCELE

Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmet Şartları

ZenMarket tarafından sağlanan hizmetlere kaydolmadan ve kullanmadan önce aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesini ve Hizmet Koşullarını okumalı ve kabul etmelisiniz.

1. ŞARTLARIN KABUL EDİLMESİ

ZenMarket, ZenMarket tarafından herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin güncellenebilen aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmet Koşulları ("TOS") kapsamında satın alma ve açık artırma teklif hizmetleri sunmaktadır. Müşteri, Hizmet Şartlarının en güncel sürümünü gözden geçirmekten sorumludur.

2. TANIMLAR

(1) ZenMarket, ZenMarket Proxy Alışveriş Hizmeti (ZenGroup Inc. tarafından işletilmektedir, Japonya) ile aynı anlama gelir.
(2) Müşteri, ZenMarket sitesine (bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır) usulüne uygun olarak kayıt yaptıran gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
(3) Sözleşmeler toplu olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmet Koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ZenMarket tarafından Web Sitesinde yayınlanan her bir kural ve sözleşme anlamına gelir.
(4) Müşteri Bilgileri, herhangi bir kullanıcı tarafından ZenMarket'e anonim olarak sunulan bilgiler anlamına gelir.

3. ZENMARKET'İN SUNDUĞU HİZMETLER

ZenMarket, Müşterilere aşağıdaki hizmetleri sağlar (bundan böyle Hizmetler olarak anılacaktır):
(1) Web Sitesi aracılığıyla ilgili ürünleri satın alma ve bu Müşteriye gönderme talebi üzerine herhangi bir Müşteri adına hareket etmek (bundan böyle Alışveriş Hizmeti olarak anılacaktır) ve
(2) Web sitesi müzayede sistemi aracılığıyla ilgili ürünleri satın alma talebi üzerine bir Müşteri adına hareket etmek ve söz konusu Müşteriye göndermek (bundan böyle Açık Artırma Teklifi Hizmeti olarak anılacaktır).

4. ZENMARKET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1 Alışveriş Hizmeti ile ilgili olarak, ZenMarket, ilgili malın fiyat tahminine göre alım yapacak ve sevkıyatını ancak Müşteriden ödeme yapıldıktan sonra düzenleyecektir.
2 Açık Artırma Teklifi Hizmeti ile ilgili olarak, herhangi bir Müşterinin Web Sitesi aracılığıyla belirli bir mal için başarılı bir teklif vermesi durumunda, ZenMarket bu ürünleri koşullara uygun olarak satın alacak ve kullanıcı ödeme işlemini tamamladıktan sonra kullanıcıya gönderecektir.
3 Açık Artırma Teklifi Hizmeti ile ilgili olarak, ödeme ağ geçidi politikaları nedeniyle, WeChat Pay aracılığıyla eklenen fonlar açık artırmalara katılmak için kullanılamaz.

5. YASAK ÜRÜNLER

Aşağıda listelenen ürünlerinlerin ZenMarket satın alma ve açık artırma teklif hizmetleri kullanılarak satın alınmasına izin verilmez:
1 Japon yasaları veya hedef ülkenin yasaları tarafından yasa dışı olarak tanımlanan ürünler.
2 Kamu düzenine ve ahlakına zarar veren maddeler.
3 Suç faaliyetine yol açabilecek veya teşvik edebilecek herhangi bir ürün.
4 İnsan hayatı ve sağlığı için zararlı olabilecek her türlü tehlikeli madde.
5 Herhangi bir yasa dışı yetişkin ürünü*, şiddeti teşvik eden ürünler vb.
6 Herhangi bir arızalı ürün.
7 Hayvanlar, bitkiler, bakteriler, virüsler, mantarlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan canlı organizmalar.
8 Herhangi bir yanıcı veya patlayıcı madde.
9 Kültürel miraslar
10 Üçüncü şahsın fikri mülkiyetini ihlal edebilecek veya üçüncü şahsın şeref ve mahremiyetine zarar verebilecek herhangi bir ürün.
11 Üçüncü bir şahsın diğer haklarına zarar verebilecek herhangi bir ürün.
12 Boyut/ağırlık kısıtlamaları nedeniyle sevk edilemeyebilecek büyük boyutlu ürünler.
13 Alkol, alkollü içecekler, alkol içeren parfümler vb.
14 İhracatı yasak olan ürünler.
15 ZenMarket tarafından uygunsuz olarak tanımlanan diğer ürünler.

*Yetişkin ürünleri hakkında :
・ZenMarket, çocuk pornosu olarak sınıflandırılabilecek tüm ürünlerin satın alımını veya gönderimini yasaklamıştır. Bu, gerçekçi veya yapay zeka ile yaratılmış, 18 yaş altındaki (Japonya'da reşit olma yaşı) kişilerin yarı veya tamamen çıplak, provokatif (tahrik edici) kıyafetler giymiş fotoğraf ve video, aynı zamanda bu kişilerin uygunsuz hal ve tavırlarda bulunduğu tüm medyaları kapsayıp bunlarla sınırlı değildir. ZenMarket, ürünlerin bu sınıfa uyup uymadığını, değerlendirme kriterlerinin açıklamasını yapmadan tek taraflı olarak karar verme hakkını saklı tutar.
・Bu kurala uymayan ürünler, müşteriye herhangi bir tazminat verilmeden imha edilir. Aynı zamanda bu tür ürünleri satın aldığı tespit edilen müşteriler, cezai işlemlere tabi tutulur.

6. YASAKLI EYLEMLER

ZenMarket hizmetinden yararlanan kullanıcıların aşağıda bahsedilen eylemleri gerçeklenmesi yasaklanmıştır.
1 ZenMarket tarafından yasaklanmış ürünleri satın almak veya fiyat teklifi vermek
2 Bu sözleşme ve/veya diğer ZenMarket yönergeleriyle çelişen herhangi bir faaliyette bulunmak
3 ZenMarket'in veya ZenMarket ortaklarının itibarına ve ticari faaliyetlerine zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunmak
4 ZenMarket tarafından uygunsuz olarak tanımlanan diğer faaliyetler

7. SORUMLULUK REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1 Alışveriş Hizmeti ile bağlantılı olarak ZenMarket, satıcı, kalite, herhangi bir tarafın haklarının ihlal edilmemesi, ilgili ürünün güvenilirliği ve/veya yasal uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
2 Açık Artırma Teklif Hizmeti ile bağlantılı olarak, ZenMarket, içeriğin doğruluğu, doğruluğu veya güvenilirliği, yasal uygunluk veya ilgili açık artırma ile ilgili olarak herhangi bir tarafın haklarını ihlal etmemesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
3 ZenMarket, iletişim hatları nedeniyle herhangi bir kesinti, gecikme, kesinti veya veri kaybından ve/veya bilgisayar arızası nedeniyle sistem arızasından kaynaklanan Müşterilerin maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
4 ZenMarket, herhangi bir Müşterinin Sözleşmeleri ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
5 ZenMarket, ZenMarket'in kasıtlı ihmalinden kaynaklanmadıkça, Hizmetlerden kaynaklanan veya Hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir Müşterinin maruz kaldığı herhangi bir zarar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

8. KAYIT

1 TOS-Hizmet Şartlarını kabul eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi Web Sitesine kaydolabilir.
2 Bireyin üyelik kaydı kendisi tarafından yapılacak ve vekaleten kayıt kabul edilmeyecektir.
3 Tüzel kişi için üyelik kaydı, tüzel kişi adına yetkili memuru veya yetkilisi tarafından yapılır.
4 ZenMarket, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kayıt başvurusunu reddedebilir.

9. ÜCRETLER

Hesaplama yöntemi ve ödeme koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ücretler, ZenMarket tarafından ayrıca belirlenen ve zaman zaman ZenMarket tarafından değiştirilebilen koşullara uygun olacaktır.

10. ÜCRET ÖDEME

Müşteri, ZenMarket'in bu tür ürünleri satın almasından önce ürünün fiyatını ve ilgili ücretleri kapsayan bir ödeme yapacaktır.
Japon yasalarınca, müşterinin ZenMarket hesabındaki para, en fazla paranın yatırıldığı tarihten 6 aya kadar bakiyede tutulabilir. Bu süre zarfı içerisinde bakiyedeki paranın mal veya hizmet ödemelerinde kullanılması veya paranın yatırıldığı yönteme geri çekilmesi gerekmektedir.

11. EŞYALARIN DEPOLANMASI

1 ZenMarket, Hizmetlerle bağlantılı olarak satın alınan ürünün ZenMarket'e teslim edilmesinden sonraki 60 takvim günü boyunca Müşterilerden depolama ücreti almaz.
2 Ancak, yukarıda belirtilen saklama süresi 60 günü aşarsa, ilgili Müşteri her ürün için günlük 50 yen depolama ücreti ödeyecektir.
3 Yukarıda belirtilen bölümün geçerli olması durumunda, ilgili Müşteri, depolama ücretine tabi olan bu tür ürünleri ZenMarket'in göndermesinden önce bir depolama ücreti ödeyecektir.
4 ZenMarket'in Hizmetlerle bağlantılı olarak satın alınan herhangi bir malın saklama süresi, ZenMarket'e teslim edilmesinden sonra 90 takvim gününü aşarsa, ilgili Müşteri bu ürünleri satın alma üzerindeki tüm haklarını kaybeder.

12. SİPARİŞ İPTALİ

Müşteri, mal satın alındıktan sonra bir siparişi iptal edemez.

13. GERİ ÖDEME POLİTİKASI

ZenMarket iade kabul etmez ve satın alınan ürünler için para iadesi yapmaz.

14. ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

Herhangi bir Müşteri, dilerse, Site'deki prosedürlere göre üyeliğini ancak kendisi feshedebilir. Bu tür fesih prosedürlerinin tamamlanmasının ardından ilgili Müşteri, Müşteri statüsünü kaybeder.

15. ÜYELİK İPTALİ

1 ZenMarket, aşağıdaki durumlarda herhangi bir Müşteri tarafından Hizmetlerin kullanımını askıya alabilir, kimliğini ve şifresini değiştirebilir ve Müşteri statüsünü sona erdirebilir:
(1) Üyelik kaydı sırasında yanlış bilgi verdiyse veya Hizmetleri kullanırken bu tür yanlış bilgiler veriyorsa,
(2) Yasaları ve düzenlemeleri veya TOS-Hizmet Şartlarını ihlal eden davranışlar,
(3) Hizmetlerin kullanımında dürüst olmayan davranışlarda bulunursa,
(4) Parolasını izin verilen sayıdan fazla girerken hata yapar veya ZenMarket'in ilgili Müşterinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almasına neden olabilecek başka eylemlerde bulunur.
2 ZenMarket, üyeliği iptal edilen veya askıya alınan müşterinin maruz kaldığı herhangi bir dezavantaj veya zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

16. HİZMET DEĞİŞİKLİKLERİ

ZenMarket kendi takdirine bağlı olarak, Müşterilere önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan, herhangi bir zamanda Hizmetin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya silebilir.

17.TOS-HİZMET KOŞULLARININ DEĞİŞİKLİĞİ

1 ZenMarket kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet Şartlarının bölümlerini zaman zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir, değiştirebilir, tadil edebilir veya tadil edebilir. Söz konusu değişiklik, tadil ve/veya tadil, bunların Web Sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.
2 Bu tür bir değişiklik, tadil ve/veya tadilattan sonra herhangi bir Müşterinin Hizmetleri kullanması üzerine kullanıcı, tadil edilmiş ve/veya değiştirilmiş Hizmet Şartları Hüküm ve Koşullarını kabul etmiş sayılır.

18. YARGI

1 Hizmet Şartlarının sonuçlandırılması, etkinliği, yapılandırılması, uygulanması ve/veya uyuşmazlık çözümü Japonya yasalarına tabi olacaktır ve Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi geçerli olmayacaktır.
2 Müşteriler ve ZenMarket, Hizmet Şartlarından kaynaklanan veya onunla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için ilk olarak Japonya'nın Osaka kentinde bulunan bölge mahkemesinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder. Müşteriler ve ZenMarket ayrıca diğer mahkemelerin veya uyuşmazlık çözüm kurumlarının bu nedenle yargı yetkisi olmadığını kabul eder.
3 Müşteriler ve ZenMarket, ilgili anlaşmazlık usulüne uygun olarak çözülene kadar Hizmet Şartlarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirecektir.

19. HİZMETLERİN DURDURULMASI VE ASKIYA ALINMASI

1 ZenMarket, Müşterilere önceden bildirimde bulunmaksızın, aşağıdaki durumlarda Hizmetleri geçici olarak durdurabilir:
(1) Hizmetlerin sağlanması için gerekli sistemin ve ilgili ekipmanın düzenli veya acil bakımı,
(2) ZenMarket tarafından dağıtılan iletişim hatları ve/veya güç kaynağı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kesinti,
(3) Gerçek veya risk unsuru olan deprem, tayfun, sel, tsunami gibi acil duruma neden olan diğer doğal afetler; iletişimde bu sınırlamayı gerektiren yasalar, düzenlemeler ve/veya hükümet talimatları; ZenMarket'in kendi takdirine bağlı olarak, kesintinin gerekli olduğuna karar vermesi.
(4) Teknik nedenlerden dolayı Hizmetlerin sağlanamaması.
2 ZenMarket, bu tür herhangi bir gecikme veya geçici kesinti nedeniyle Müşterilerin maruz kaldığı zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu hizmet koşulları 29 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.