Polisi Privasi & Kuki

Tarikh Berkuatkuasa: 24 Mei 2018

ZenMarket INC ("kami") mengendalikan laman web http://zenmarket.jp ("Perkhidmatan").

Dalam polisi ("Polisi") privasi & kuki ini, kami menyatakan bahawa maklumat yang kami peroleh mengenai anda, yang anda berikan kepada kami, adalah diberikan kepada kami melalui pihak ketiga, dan akan diproses oleh kami, apabila anda menggunakan laman web ini ("Laman Web" kami) dan Perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web ini (secara kolektifnya, "Perkhidmatan" kami).

Kami mengumpul dan menggunakan data untuk membekalkan dan menambah baik Perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan tersebut, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat selaras dengan polisi ini.

Definisi

 • Perkhidmatan

Perkhidmatan adalah laman web http://zenmarket.jp dan Perkhidmatan yang dibekalkannya adalah dalam kendalian ZenMarket INC

 • Data Peribadi

Data Peribadi bermaksud data individu hidup yang boleh dikenal pasti daripada data tersebut (ataupun data tersebut serta maklumat lain yang ada dalam pemilikan kami atau berkemungkinan akan ada dalam pemilikan kami).

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan adalah data yang dikumpul secara automatik sama ada kesan daripada penggunaan Perkhidmatan berkenaan ataupun daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, durasi lawatan ke halaman).

 • Kuki

Kuki merupakan bahagian-bahagian kecil data yang tersimpan di dalam peranti anda (komputer atau telefon mudah alih).

 • Pengawal Data

Pengawal Data bermaksud mana-mana orang sebenar atau orang di sisi undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara-cara sesuatu maklumat peribadi diproses atau akan diproses.

Untuk tujuan Polisi Privasi ini, kami merupakan Pengawal Data bagi Data Peribadi anda.

 • Pemproses Data (atau Pembekal Perkhidmatan)

Pemproses Data (atau Pembekal Perkhidmatan) bermaksud mana-mana orang sebenar atau orang di sisi undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data.

Kami mungkin menggunakan Perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih efektif.

 • Subjek Data (atau Pengguna)

Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan menjadi subjek kepada Data Peribadi.

Data yang kami kumpul:

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat yang berlainan untuk tujuan yang pelbagai bagi membekalkan dan menambah baik Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis-jenis Data yang Dikumpulkan

Data Peribadi

Apabila menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda untuk membekalkan kami dengan beberapa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuklah, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel
 • Nama pertama dan nama keluarga
 • Nombor telefon
 • Alamat, Negeri, Wilayah, ZIP/Poskod, Bandar sebenar
 • Alamat Surat-menyurat, Negeri, Wilayah, ZIP/Poskod, Bandar
 • Kuki dan Data Penggunaan
 • Alamat IP anda
 • Geolokasi alamat IP

Log Masuk Sosial: ZenMarket turut membenarkan Pengguna untuk log masuk menggunakan akaun sosial seperti Facebook dan Google. Jika anda memilih untuk log masuk menggunakan profil media sosial, sebahagian Data Peribadi anda daripada profil tersebut akan dikongsikan dengan kami. Ini termasuklah, tetapi tidak terhad kepada nama anda, alamat e-mel, URL profil sosial dan gambar profil yang berkaitan.

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat mengenai cara Perkhidmatan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini termasuklah, tetapi tidak terhad kepada maklumat seperti alamat Protokol Internet (alamat IP) komputer anda, jenis pelayar (browser), versi pelayar, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, tempoh masa lawatan anda di halaman-halaman tersebut, pengenal pasti peranti unik dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan serupa untuk menjejak aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin mengandungi pengenal pasti unik anonymous. Kuki adalah dihantar ke pelayan anda daripada laman web dan disimpan di peranti anda. Teknologi penjejakan yang digunakan adalah bikon (beacons), tag (tags), dan skrip (scripts) untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta untuk menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki ataupun untuk menunjukkan anda apabila kuki dihantar. Tetapi, jika anda tidak menerima kuki, kemungkinan anda tidak dapat menerima sebahagian daripada Perkhidmatan kami.

Contoh-contoh Kuki yang kami gunakan:

 • Session Cookies. Kami menggunakan Session Cookies untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Preference Cookies. Kami menggunakan Preference Cookies untuk mengingat pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Security Cookies. Kami menggunakan Security Cookies untuk tujuan keselamatan, termasuk perlindungan maklumat log masuk anda dan pencegahan fraud.

Bagaimana kami menggunakan Data anda

ZenMarket INC menggunakan data terkumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk mengesahkan identiti anda.
 • Untuk membekalkan dan menyelenggara Perkhidmatan kami.
 • Untuk memaklumkan kepada anda tentang perubahan pada Perkhidmatan kami.
 • Untuk membolehkan anda turut serta dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian.
 • Untuk membekalkan khidmat pelanggan.
 • Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat bernilai supaya kami boleh menambah baik Perkhidmatan kami.
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.
 • Untuk mengesan, mengelakkan dan menangani isu-isu teknikal.
 • Untuk mengesan, mengelakkan dan menangani aktiviti-aktiviti fraud.
 • Untuk membekalkan kepada anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barangan, perkhidmatan dan promosi lain yang kami tawarkan yang serupa dengan apa-apa yang anda telah beli atau tanyakan, kecuali jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat sedemikian.
 • Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin anda minati. Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebahagian, atau kesemua komunikasi tersebut dengan mengklik pautan berhenti melanggan atau merujuk kepada arahan yang diberikan pada mana-mana e-mel yang kami hantar atau dengan menghubungi kami.

Asas Undang-undang untuk Pemprosesan Data Peribadi bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation (GDPR))

Jika anda dari European Economic Area (EEA), asas undang-undang ZenMarket INC untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini bergantung kepada Data Peribadi yang kami kumpul dan konteks spesifik pengumpulan data tersebut.

ZenMarket INC mungkin memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu membuat kontrak dengan anda
 • Kami perlu membekalkan perkhidmatan dan barangan yang anda pesan
 • Anda telah memberikan kebenaran kepada kami untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan tersebut berada dalam kepentingan sah kami dan tidak bercanggah dengan hak-hak anda
 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran
 • Untuk mematuhi undang-undang Jepun serta Undang-undang Antarabangsa

Pengekalan Data

ZenMarket INC akan mengekalkan Data Peribadi anda hanya selama ianya perlu untuk tujuan-tujuan yang telah dinyatakan dalam Polisi Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda selagi diperlukan untuk kami memenuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, Kod Cukai Jepun), menyelesaikan pertikaian (disputes), dan menguat kuasakan polisi dan persetujuan undang-undang kami.

ZenMarket INC akan turut mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Pengunaan, secara umumnya, dikekalkan untuk tempoh yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk menambak baik fungsi Perkhidmatan kami, atau jika kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, mungkin dipindahkan — dan diselenggarakan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan lain dengan undang-undang perlindungan data yang mungkin berbeza dengan undang-undang perlindungan data di bidang kuasa tempat anda.

Sekiranya anda berada di luar Jepun dan memilih untuk membekalkan maklumat kepada kami, sila maklum bahawa kami memindahkan data tersebut, termasuk Data Peribadi, ke Jepun dan memprosesnya di situ.

Keizinan anda terhadap Polisi Privasi ini yang diikuti oleh penghantaran maklumat sedemikian daripada anda adalah melambangkan persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

ZenMarket INC akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan data anda dikendalikan dengan selamat dan selaras dengan Polisi Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan dilakukan kepada mana-mana organisasi atau negara kecuali sekiranya terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Untuk kes-kes tertentu, ZenMarket INC mungkin diperlukan untuk mendedahkan Data Peribadi anda jika diperlukan untuk berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai respons terhadap permintaan yang sahih daripada pihak berkuasa awam (contohnya, mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan Undang-undang

ZenMarket INC mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan kepercayaan penuh percaya bahawa tindakan tersebut adalah diperlukan untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan properti ZenMarket INC
 • Untuk mengelakkan atau menyiasat kemungkinan kelakuan salah aktiviti fraud berhubungan dengan Perkhidmatan berkaitan.
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan organisasi dan teknikal yang bersesuaian untuk melindungi mana-mana maklumat peribadi yang kami proses mengenai pelawat Laman Web kami daripada akses, pendedahan, pemindaan dan pembinasaan tanpa kebenaran, tetapi sila maklum bahawa tidak wujud sebarang kaedah transmisi melalui internet, atau kaedah penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Walaupun kami sedaya upaya menggunakan langkah-langkah yang diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan sempurna. Kami menggalakkan anda untuk berhati-hati ketika mendedahkan maklumat peribadi di dalam talian dan menggunakan tembok api Internet (Internet firewalls), e-mel yang selamat dan teknologi lain untuk melindungi diri anda sendiri di dalam talian.

Pertukaran data sensitif dan peribadi antara ZenMarket dan Penggunanya berlaku di saluran komunikasi yang dilengkapi dengan SSL dan ianya tersulit dan dilindungi oleh tandatangan digital.

Sekiranya terdapat gangguan pencerobohan keselamatan yang secara material memberi kesan kepada anda, ZenMarket akan memaklumkan anda secepat mungkin dan dalam masa yang munasabah melaporkan tindakan yang kami ambil sebagai tindak balas.

Signal "Do Not Track"

Kami tidak menyokong Do Not Track ("DNT"). Do Not Track merupakan pilihan yang anda boleh tetapkan di pelayar web anda untuk memaklumkan laman web bahawa anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan Do Not Track dengan melawati halaman Preferences atau Settings di pelayar web anda.

Hak-hak Perlindungan Data Anda bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation (GDPR))

Jika anda merupakan penduduk European Economic Area (EEA), anda mempunyai hak-hak perlindungan data tertentu. ZenMarket INC berhasrat untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah yang membenarkan anda untuk membetulkan, meminda, memadam, atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Sila hubungi kami jika anda ingin dimaklumkan mengenai jenis Data Peribadi yang kami miliki mengenai anda, dan jika anda ingin dipadamkan daripada sistem kami.

Dalam kes-kes tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data seperti berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemaskini atau memadam maklumat yang kami miliki mengenai anda. Pada bila-bila masa yang dibolehkan, anda boleh mengakses, mengemaskini atau membuat permintaan pemadaman Data Peribadi anda dalam bahagian tetapan di akaun anda. Sekiranya anda tidak dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.
 • Hak untuk pembetulan. Anda mempunyai hak bagi maklumat anda dibetulkan sekiranya maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap.
 • Hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda oleh pihak kami.
 • Hak untuk mengehadkan. Anda mempunyai hak untuk meminta kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Hak terhadap portabiliti data. Anda mempunyai hak untuk dibekalkan dengan salinan maklumat tentang anda yang kami miliki dalam format yang berstruktur, boleh dibaca oleh mesin dan biasa digunakan.
 • Hak untuk menarik balik keizinan. Anda juga mempunyai hak untuk menarik balik keizinan anda pada bila-bila masa ZenMarket INC bergantung kepada keizinan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi tindak balas terhadap permintaan tersebut.

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh pihak kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di European Economic Area (EEA).

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk membantu Perkhidmatan kami ("Pembekal Perkhidmatan"), untuk membekalkan Perkhidmatan bagi pihak kami, atau untuk membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Analitik

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Google Analytics

Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang menjejak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk menjejak dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpulkan untuk memberi konteks dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanan mereka sendiri.

Anda boleh memilih untuk tidak membuat aktiviti anda tersedia untuk Google Analytics dengan pasang tambah pelayar Google Analytics opt-out. Pasang tambah ini menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati laman web Privasi & Syarat Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Pemasaran Semula Tingkah Laku (Behavioral Remarketing)

ZenMarket INC menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklankan laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat laman web kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan memberi iklan berdasarkan kunjungan lalu anda ke laman web kami.

 • Google AdWords

Perkhidmatan pemasaran semula Google AdWords adalah dibekalkan oleh Google Inc.

Anda boleh mengelak daripada Google Analytics untuk Periklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan mengunjungi halaman Tetapan Iklan Google: http://www.google.com/settings/ads

Google juga mengesyorkan pasang tambah pelayar Google Analytics Opt-out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - untuk pelayar web anda. Pasang tambah pelayar Google Analytics Opt-out membolehkan pengunjung untuk menghalang data mereka daripada dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics.

Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati laman web Privasi & Syarat Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • Facebook

Perkhidmatan pemasaran semula Facebook adalah disediakan oleh Facebook Inc.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengiklanan berasaskan minat daripada Facebook dengan melawat halaman ini: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Untuk menarik diri daripada iklan berdasarkan minat Facebook, ikuti arahan ini daripada Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook mematuhi Prinsip-prinsip Pengawalan Sendiri untuk Pengiklanan Tingkah Laku Dalam Talian yang dibuat oleh Digital Advertising Alliance. Anda juga boleh memilih keluar dari Facebook dan syarikat-syarikat lain yang menyertai melalui Digital Advertising Alliance di Amerika Syarikat http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada di Kanada http://youradchoices.ca/ atau European Interactive Digital Advertising Alliance di Eropah http://www.youronlinechoices.eu/, atau memilih keluar melalui tetapan peranti mudah alih anda.

Untuk maklumat lanjut tentang amalan privasi Facebook, sila lawati Polisi Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pembayaran

Kami menyediakan produk dan/atau perkhidmatan berbayar dan kami menggunakan perkhidmatan pengumpulan pembayaran pihak ketiga untuk pemprosesan pembayaran (contohnya, pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpul butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang mana penggunaan maklumat peribadi anda ditadbir oleh Polisi Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS seperti yang diuruskan oleh PCI Security Standards Council, yang merupakan usaha sama jenama seperti Visa, Mastercard, American Express dan Discover. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat. Apabila anda membeli Perkhidmatan kami, kami juga akan mengumpul maklumat transaksi, yang mungkin termasuk alamat pengebilan dan surat-menyurat, dan maklumat berkaitan pembayaran yang lain.

Pemproses pembayaran yang bekerjasama dengan kami adalah:

 • Stripe

Polisi Privasi mereka boleh dilihat di https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal atau Braintree

Polisi Privasi mereka boleh dilihat di https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Nihaopay

Kami menggunakan perkhidmatan pemprosesan pembayaran Nihaopay untuk pelanggan dari China. Anda boleh menghubungi mereka mengenai Polisi Privasi di https://nihaopay.com/contactUS

Storan

Kami menggunakan perkhidmatan hosting dan storan web pihak ketiga untuk menyimpan laman web dan pangkalan data kami dengan selamat, termasuk Data Peribadi anda.

Perkhidmatan yang kami gunakan untuk penyimpanan data ialah Microsoft Azure. Anda boleh menyemak polisi privasi Microsoft Azure di sini: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

Pautan ke Laman-laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman pihak ketiga tersebut. Kami menasihati anda untuk menyemak Polisi Privasi setiap laman yang anda kunjungi.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, polisi privasi atau amalan mana-mana laman atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak berurus niaga dengan sesiapa pun di bawah umur 18 tahun ("Kanak-kanak").

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun dengan sengaja. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda menyedari bahawa Kanak-kanak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan Polisi Privasi Ini

Kami mungkin akan mengemas kini Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Polisi Privasi baharu di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis utama di laman web kami sebelum sesuatu perubahan menjadi efektif dan mengemas kini "tarikh efektif" di bahagian atas Polisi Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Polisi Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Polisi Privasi ini adalah berkuatkuasa apabila dipaparkan pada halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan Polisi Privasi ini, sila hubungi kami: