Polityka prywatności i plików cookies

Data wejścia w życie: 24 maja 2018 r.

ZenGroup Inc. ("my", "nas" lub "nasz") prowadzi stronę internetową http://zenmarket.jp ("Usługi").

W niniejszej Polityce prywatności & cookies ("Polityka"), opisujemy informacje, które zbieramy o Tobie, które nam dostarczasz, których są nam dostarczane przez osoby trzecie i które będą przez nas przetwarzane, w czasie gdy korzystasz z tej strony internetowej ("Nasza strona") i Usług dostępnych za pośrednictwem tej strony (zbiorczo, nasze "Usługi").

Zbieramy i wykorzystujemy dane w celu  dostarczania i ulepszania naszych Usług. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Definicje

 • Usługi

Usługi to strona internetowa  http://zenmarket.jp strona internetowa i świadczone przez nią Usługi, których operatorem jest ZenGroup Inc.

 • Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

 • Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usług lub z samej infrastruktury Usług (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Cookies

Cookies to fragmenty danych przechowywane na urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

 • Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania wszelkich danych osobowych.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

 • Przetwarzający dane (lub Dostawcy usług)

Przetwarzający Dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych Osobowych.

W celu skuteczniejszego przetwarzania Twoich danych możemy korzystać z usług różnych Usługodawców.

 • Podmiot danych (lub Użytkownik)

Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszego Serwisu i jest podmiotem Danych osobowych.

W zakresie przestrzegania przepisów prawa i wytycznych dotyczących postępowania z danymi osobowymi

Przy przetwarzaniu danych osobowych postępujemy ściśle z odpowiednimi przepisami, wytycznymi prawnymi i wszelkimi innymi obowiązkami ustanowionymi w ramach jurysdykcji odpowiednich agencji administracyjnych, a także zgodnie z wewnętrznymi zasadami i normami ustanowionymi przez nasze Warunki. Dokładamy starań, aby chronić i bezpiecznie wykorzystywać Dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa i regulacjami określonymi przez poniższe grupy.

  Zawartość Podmiot, wydział, urząd lub organ nadzorujący
Odpowiednie przepisy i regulacje Polityka ochrony danych osobowych Wydział ds. Ochrony Danych Osobowych (PPC)
Przepisy i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych Wydział ds. Ochrony Danych Osobowych (PPC)
Polityka wewnętrzna Przechowywanie i poufność informacji Zespół Zarządzania Ryzykiem
Polityka dotycząca Cookies Zespół Zarządzania Ryzykiem
Regulamin dla stałych pracowników Departament Spraw Wewnętrznych
Regulamin dla pracowników kontraktowych Departament Spraw Wewnętrznych
Przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych na pół etatu Departament Spraw Wewnętrznych
Instrukcja dt. rekrutacji Departament Spraw Wewnętrznych
Przepisy dotyczące pracy zdalnej Departament Spraw Wewnętrznych
Inne instrukcje operacyjne Departament nadzorujący

Jakie dane zbieramy:

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby dostarczać i ulepszać nasze Usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usług możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, umożliwiających identyfikację osoby, które mogą zostać wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji Użytkownika ("Dane osobowe"). Dane osobowe umożliwiające identyfikację mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Aktualny adres, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Adres rozliczeniowy, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Pliki cookies i dane o użytkowaniu
 • Twój adres IP
 • Lokalizacja adresu IP

Dane z portali społecznościowych: ZenGroup Inc. umożliwia również Użytkownikom logowanie się za pomocą kont społecznościowych, takich jak Facebook i Google. Jeśli zdecydujesz się zalogować za pomocą swojego profilu społecznościowego, niektóre Twoje Dane osobowe z tego profilu zostaną nam udostępnione. Obejmuje to między innymi Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres URL profilu społecznościowego oraz powiązane z nim zdjęcia profilowe.

Dane o użytkowaniu

Możemy również zbierać informacje o sposobie dostępu do Usługi i jej użytkowania ("Dane o użytkowaniu"). Dane o użytkowaniu mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszych Usług odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszych Usługach i przechowywać pewne informacje.

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na jego urządzeniu. Technologie śledzenia wykorzystywane są również w postaci sygnałów nawigacyjnych, znaczników i skryptów do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych Usług.

Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszych Usług.

Przykłady plików cookie, z których korzystamy:

 • Pliki Cookie sesji. Używamy plików cookie sesji do obsługi naszych Usług.
 • Pliki Cookie dot. preferencji. Używamy plików cookie dotyczących preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki Cookie dot. bezpieczeństwa. Używamy plików cookie związanych z bezpieczeństwem w celach bezpieczeństwa, min. dla ochrony danych logowania i zapobiegania oszustwom.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

ZenGroup Inc. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 • Aby zapewnić i utrzymać nasze Usługi.
 • Aby powiadamiać Cię o zmianach w naszych Usługach.
 • Aby umożliwiać użytkownikowi udział w interaktywnych funkcjach naszych Usług, gdy użytkownik się na to zdecyduje
 • By zapewniać obsługę klienta
 • Aby zbierać dane analityczne lub ważne informacje, dzięki którym możemy ulepszać nasze Usługi.
 • Aby monitorować korzystanie z naszych Usług.
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne
 • Aby wykrywać, zapobiegać i przeciwdziałać oszustwom
 • Aby  dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które były w przeszłości przez Ciebie zakupione, chyba że zrezygnowano z otrzymywania takich informacji.
 • Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe użytkowników do wysyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla nich interesujące. Możesz zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich takich informacji od nas, korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w dowolnej wysłanej przez nas wiadomości e-mail, lub kontaktując się z nami.

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna ZenGroup Inc. do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od Danych osobowych, które zbieramy i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

ZenGroup Inc. może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ:

 • Potrzebujemy ich do zrealizowania umowy.
 • Musimy dostarczyć Ci zamówione przez Ciebie Usługi i towary.
 • Dostaliśmy na to pozwolenie.
 • Przetwarzanie tych danych jest w naszym uzasadnionym interesie, wobec którego Twoje prawa nie są nadrzędne.
 • W celu przetwarzania płatności.
 • Aby zachować zgodność z prawem Japonii i prawem międzynarodowym.

Przechowywanie danych

ZenGroup Inc. będzie przechowywać Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. Japońskiego Kodeksu Podatkowego), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i polityk prawnych.

ZenGroup Inc. zachowuje również Dane o użytkowaniu do wewnętrznych celów analitycznych. Dane o użytkowaniu są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych Usług, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli znajdujesz się poza Japonią i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przesyłamy dane, w tym Dane osobowe, do Japonii i tam je przetwarzamy.

Zgoda na niniejszą Politykę prywatności oznacza zgodę na taki transfer.

ZenGroup Inc. podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, i że Twoje Dane osobowe nie będą wysyłane do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie systemy kontroli, obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych Danych osobowych.

Przesyłanie Danych osobowych

W celu zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi Klienta, Dane osobowe mogą być w niektórych przypadkach przekazywane innym firmom współpracującym przy świadczeniu Usług. Jednak we wszystkich przypadkach przekazania Danych osobowych firmie współpracującej, przekazywana będzie możliwie najmniejsza ilość danych.

Dodatkowo, w każdym przypadku przekazania Danych osobowych firmie współpracującej, odbywa się to wyłącznie za potwierdzeniem, że firma ta prowadzi Politykę Prywatności na poziomie równym lub wyższym od naszej.

Udostępnianie Danych osobowych

Dane osobowe nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • W przypadku uzyskania wcześniejszej, wyraźnej zgody Klienta.
 • Gdy powierzenie danych jest niezbędne do realizacji celu dla którego Klient korzysta ze Strony.
 • Kiedy wymaga tego prawo.
 • W celu ochrony życia, dobrobytu i własności każdej osoby, w tym w przypadkach, gdy nie można potwierdzić zgody Klienta.
 • Gdy jest to konieczne dla dobra publicznego lub dla ochrony dobra i rozwoju dzieci/osób niepełnoletnich, w tym w przypadkach, gdy nie można potwierdzić zgody Klienta.
 • Gdy jest to konieczne do wykonania obowiązku, który został prawnie nakazany przez rząd lub inną organizację publiczną, gdzie uzyskanie zgody Klienta mogłoby utrudnić wykonanie tego obowiązku.
 • W przypadku, gdy strona trzecia jest uznana za stronę upoważnioną i/lub współużytkownika danych.

Ujawnianie informacji organom ścigania

Ujawnienie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach ZenGroup Inc. może być zobowiązane do ujawnienia Twoich Danych osobowych, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądanie organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

ZenGroup Inc. może ujawnić Twoje Dane osobowe w dobrej wierze, gdy takie działanie jest niezbędne:

 • Aby spełnić obowiązek prawny
 • Aby chronić i bronić praw lub własności ZenGroup Inc.
 • Aby zapobiec lub badać ewentualne wykroczenia lub oszustwa związane z Usługami.
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Procedury dotyczące ujawniania zapisanych danych osobowych

Niezwłocznie odpowiemy na wnioski naszego Klienta dotyczące zapisanych Danych osobowych, które możemy przechowywać (raporty dotyczące korzystania z witryny, ujawnienie zapisanych danych osobowych, wnioski o dokonanie zmian, uzupełnień lub usunięcie danych, zakończenie korzystania z witryny, usunięcie i/lub zawieszenie Danych udostępnionych stronom trzecim, dostarczenie zapisów danych udostępnionych stronom trzecim). Jeśli Klient złoży takie żądanie, po potwierdzeniu, że wnioskodawca jest daną osobą lub jej upoważnionym przedstawicielem, spełnimy żądanie w odpowiednim zakresie w rozsądnym terminie.

W sprawie wniosków o ujawnienie zapisanych danych osobowych należy skontaktować się z poniższym biurem. Po otrzymaniu wniosku biuro dostarczy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną "Formularz wniosku o ujawnienie zapisanych Danych osobowych". Wypełnij formularz i odeślij go wraz z innymi wymaganymi dokumentami. (Koszty przesyłki i wszelkie inne pozwiązane koszty ponosi wnioskodawca)

Po potwierdzeniu, że wnioskodawca jest daną osobą (lub jej przedstawicielem prawnym), żądane zapisane Dane osobowe zostaną przekazane za pośrednictwem preferowanego przez wnioskodawcę medium.

Podejmiemy niezbędne i odpowiednie środki organizacyjne, fizyczne, personalne i techniczne, aby zapobiec wyciekowi, utracie lub uszkodzeniu danych osobowych klientów i w inny sposób zapewnić ich bezpieczne zarządzanie nimi.

※Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych środków kontroli bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z naszym Działem ds. Zarządzania Ryzykiem.

 • Adres  :541-0048
  Osaka-fu, Osaka, Chuo-ku, Kawaramachi, 1-7-7 Osaka Sakaisuji L Building 10F
 • Telefon  :06-4560-4070
 • Email :corporate@zenmarket.jp

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe osób odwiedzających naszą Witrynę przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Zachęcamy do zachowania ostrożności przy ujawnianiu danych osobowych online oraz do korzystania z zapór internetowych, bezpiecznej poczty elektronicznej i innych technologii w celu ochrony online.

Wymiana wrażliwych i prywatnych danych pomiędzy ZenGroup Inc. a Użytkownikami odbywa się przez kanał komunikacyjny zabezpieczony protokołem SSL, jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi.

W razie nieautoryzowanej ingerencji w bezpieczeństwo, która w istotny sposób wpływa na Ciebie, ZenGroup Inc. powiadomi Cię o tym jak najszybciej i w rozsądnym czasie poinformuje o podjętych działaniach.

Sygnały "Nie śledź"

Nie obsługujemy Sygnałów "Nie śledź".  "Nie śledź" to preferencja, którą można ustawić w przeglądarce internetowej, aby poinformować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję "Nie śledź", odwiedzając Preferencje lub Ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych są zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Jeśli zamieszkujesz Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), masz prawo do ochrony danych. ZenGroup Inc. dąży do podjęcia rozsądnych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych osobowych.

Jeśli chcesz abyśmy poinformowali Cię, jakie Dane osobowe przechowujemy na Twój temat lub jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Kiedykolwiek to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania informacji. Masz prawo do sprostowania swoich informacji, jeśli te informacje są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • The right to data portability. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać  zgodę w dowolnym momencie, tam gdzie ZenGroup Inc. działało w oparcuiu na Twojej zgodzie do przetwarzania Twoich Danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzią na takie wnioski możemy poprosić o weryfikację tożsamości.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich Danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszych Usług ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usług w naszym imieniu lub do pomocy w analizowaniu sposobu korzystania z naszych Usług.

Podmioty te mają dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analizy

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych Usług.

 • Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszych Usług. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do dostosowania kontekstu i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o wizytach.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Zasad prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Marketing behawioralny

ZenGroup Inc. korzysta z usług marketingowych w celu wyświetlania reklam na stronach internetowych osób trzecich po tym jak odwiedziłeś naszą stronę. My i nasi dostawcy korzystamy z plików cookie, aby informować, optymalizować i serwować reklamy w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty na naszej stronie internetowej.

 • Google AdWords

Usługa remarketingowa Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.
Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - Dodatek Google Analytics Opt-out pozwala odwiedzającym uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Zasad prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach Facebooka, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/business/about/ad-principles

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami od Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega Zasad samoregulacji w zakresie marketingu behawioralnego online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych firm uczestniczących w programie za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub zrezygnować z nich za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez Facebook można znaleźć w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Płatności

Dostarczamy płatnych produktów i/lub usług, a do przetwarzania płatności wykorzystujemy usługi pobierania opłat, dostarczane przez firmy zewnętrzne  (np. procesory płatności).
Nie przechowujemy ani nie gromadzimy danych o Twojej karcie płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych procesorów płatności, którzy kierują się własnymi politykami prywatności podczas wykorzystywania Danych osobowych. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która powstała i funkcjonuje na wspólny wysiłek firm takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach. Podczas zakupu naszych Usług będziemy również zbierać informacje dotyczące transakcji, które mogą obejmować adres rozliczeniowy i pocztowy oraz inne informacje związane z płatnościami.

Podmioty przetwarzające płatności, z którymi współpracujemy to:

 • Stripe

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie: https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal lub Braintree

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Nihaopay

Dla klientów z Chin korzystamy z usługi przetwarzania płatności Nihaopay. Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie: https://nihaopay.com/contactUS

Magazynowanie

Korzystamy z usług hostingowych i magazynowania podmiotów zewnętrznych w celu bezpiecznego przechowywania naszej strony internetowej i baz danych, w tym Danych osobowych.

Usługą, którą wykorzystujemy do przechowywania danych jest Microsoft Azure. Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

Linki do innych stron internetowych

Nasze Usługi mogą zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link innego podmiotu, zostaniesz skierowany na jego stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usł ugi podmiotów zewnętrznych. 

Ochrona prywatności dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy celowo informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do ponownej oceny naszej Polityki Prywatności i wprowadzania zmian w razie potrzeby. Wszelkie wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionej wersji.

Wprowadzono: 24 maja 2018 r.
Zaktualizowano: 16 sierpnia 2022 r.

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, umieszczając nową Politykę prywatności na tej stronie.

Przed wejściem w życie zmian poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://zenmarket.jp/help.aspx#feedback
 • Pocztą: 541-0048 Japonia, Prefektura Osaka, Osaka Chuo Ward, Kawaramachi, 1-chōme-7-7,Osaka Sakaisuji L Tower 10F

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji

ZenGroup Inc. spełnia wymagania normy bezpieczeństwa ISO27001.

Przede wszystkim; nasza firma stawia sobie za cel zapewnienie satysfakcji wszystkim naszym Klientom i partnerom biznesowym nie tylko poprzez sam transgraniczny handel internetowy, ale we wszystkich zadaniach, które realizujemy w związku z transgranicznym handlem internetowym, eksportem, dostarczaniem platformy zakupowej, prowadzeniem marketingu, świadczeniem usług doradczych, a także bycie firmą wiarygodną i godną zaufania.

Plan działania

 • Planowanie i podejmowanie odpowiednich działań zarówno organizacyjnych, jak i technologicznych w celu zabezpieczenia poufności, bezpieczeństwa i dostępności zasobów informacyjnych, tak aby sprostać wymaganiom rozwijających się technologii i pojawiających się zagrożeń.
 • Podniesienie i utrzymanie świadomości wszystkich pracowników w zakresie wdrażania i polityki dotyczącej bezpieczeństwa informacji, poprzez edukację i szkolenia.
 • Wprowadzenie systemów zarządzania i celów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz regularny przegląd postępów w celu utrzymania i ciągłej poprawy wyników.
 • Wyznaczenie ról i przekazanie obowiązków pracownikom w celu nadzorowania wdrażania, utrzymania i doskonalenia wyżej wymienionych systemów zarządzania.

 

21 lutego, 2022 r.
ZenGroup Inc.
CEO
Naumov Andriy

 

 

Postępowanie z Danymi osobowymi podczas rejestracji członkowstwa

(1) Nazwa firmy

ZenGroup Inc.

 

(2) Kierownik ds. ochrony danych osobowych

Kierownik ds. ochrony danych osobowych: Shin Sugahara
Email: privacy@zen.group
Telephone: 06-4560-4070

 

(3) Cel wykorzystania Danych osobowych

 • Dostarczanie zamówionych produktów i usług.
 • Realizacja zakupów i dostawa, obsługa klienta.
 • Uwierzytelnianie Klienta podczas i po zalogowaniu, oraz automatyczne wyświetlanie informacji o użytkowniku na różnych ekranach, w przypadku korzystania z naszej Strony jako zarejestrowany użytkownik Strony.
 • Dostarczanie różnego rodzaju informacji, takich jak newslettery e-mailowe w obsługiwanych przez nas firmach.

 

(4) Udostępnianie Danych osobowych innym podmiotom

Uzyskane Dane Osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

 

(5) Zlecanie przetwarzania Danych osobowych

Będziemy przekazywać obsługę całości lub części pozyskanych Danych osobowych.
W takich przypadkach, wybierzemy odbiorcę z dobrze rozwiniętym systemem ochrony Danych osobowych.

 

(6) Konsekwencje niepodania Danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy Klient nie poda nam niektórych Danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić pełnego zakresu naszych usług.

 

(7) Ujawnienie Danych osobowych podlegających ujawnieniu oraz kontakt w sprawie zapytań

Na życzenie Klienta spełnimy prośbę o ujawnienie, powiadomienie o celu wykorzystania, poprawienie, dodanie lub usunięcie treści, zawieszenie wykorzystania, wyeliminowanie, zawieszenie udostępniania osobom trzecim oraz ujawnienie zapisów dotyczących udostępniania osobom trzecim (dalej "Ujawnienie itp.") dotyczącą posiadanych przez nas Danych Osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z punktem "Kontakt w sprawie skarg, konsultacji itp. w sprawie przetwarzania przez nas Danych osobowych" poniżej, aby uzyskać informacje kontaktowe, dotyczące Ujawniania informacji itp.

 

(8) Pozyskiwanie Danych osobowych w sposób niełatwy do rozpoznania przez Klienta

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne środki do gromadzenia Danych Osobowych w sposób, który nie jest łatwo rozpoznawalny przez Klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookie.

 

(9) Środki kontroli bezpieczeństwa Danych osobowych

Podejmiemy niezbędne i odpowiednie środki, aby zapobiec wyciekowi, utracie lub uszkodzeniu Danych osobowych oraz aby naprawić taki przeciek, utratę lub uszkodzenie, a także aby w inny sposób bezpiecznie zarządzać Danymi osobowymi.
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Klienta, usuniemy Dane osobowe uzyskane w obrębie naszej firmy.

 

(10) Polityka ochrony Danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką ochrony danych osobowych z poziomu strony "Polityka prywatności i plików cookies" na naszej stronie internetowej.

 

(11) Kontakt w sprawie skarg, konsultacji itp. W sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych

Nazwa jednostki do kontaktu Dział ds. zapytań o Dane osobowe
Informacje kontaktowe Dane osoby do kontaktu: Shin Sugahara
Adres: 541-0048
Prefektura Osaka, Osaka, Chuo-ku, Kawaramachi, 1-7-7
Osaka Sakaisuji L Building 10F
Telefon: 06-4560-4070
Email: privacy@zen.group

 

 

Postępowanie z danymi osobowymi w zapytaniach ofertowych

(1) Nazwa lub tytuł firmy

ZenGroup Inc.

 

(2) Nazwisko lub tytuł kierownika ds. ochrony Danych osobowych (lub jego/jej przedstawiciela), afiliacja i informacje kontaktowe

Kierownik ds. ochrony Danych osobowych: Shin Sugahara
Email: privacy@zen.group
Telephone: 06-4560-4070

 

(3) Cel wykorzystania Danych osobowych

Udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów

 

(4) Udostępnianie Danych osobowych innym podmiotom

Uzyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

 

(5) Zlecenie przetwarzania Danych osobowych

Będziemy przekazywać obsługę całości lub części pozyskanych Danych osobowych.
W takich przypadkach, wybierzemy odbiorcę z dobrze rozwiniętym systemem ochrony Danych osobowych.

 

(6) Konsekwencje nie podania Danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy Klient nie poda nam niektórych Danych osobowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na ich zapytanie.

 

(7) Ujawnienie zatrzymanych danych osobowych i kontakt w sprawie zapytań

Na życzenie Klienta spełnimy prośbę o udostępnienie, powiadomienie o celu wykorzystania, poprawienie, dodanie lub usunięcie treści, zawieszenie wykorzystania, wyeliminowanie, zawieszenie udostępniania osobom trzecim oraz ujawnienie zapisów dotyczących udostępniania osobom trzecim (dalej "Ujawnienie itp."), dotyczącą posiadanych przez nas Danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z punktem "Kontakt w sprawie skarg, konsultacji itp. w sprawie przetwarzania przez nas Danych osobowych" poniżej, aby uzyskać informacje kontaktowe, dotyczące Ujawniania informacji itp.

 

(8) Pozyskiwanie danych osobowych w sposób niełatwy do rozpoznania przez Klienta

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnatury internetowe i inne sposoby gromadzenia Danych Osobowych w sposób, który nie jest łatwo rozpoznawalny przez Klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookie.

 

(9) Środki kontroli bezpieczeństwa danych osobowych

Podejmiemy niezbędne i odpowiednie środki, aby zapobiec wyciekowi, utracie lub uszkodzeniu Danych osobowych oraz aby naprawić taki przeciek, utratę lub uszkodzenie, a także aby w inny sposób bezpiecznie zarządzać Danymi osobowymi.
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Klienta, usuniemy Dane osobowe uzyskane w obrębie naszej firmy.

 

(10) Polityka ochrony danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką ochrony danych osobowych z poziomu strony "Polityka prywatności i plików cookies" na naszej stronie internetowej.

 

(11) Kontakt w sprawie skarg, konsultacji itp. W sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych

Kontakt Dział ds. zapytań o Dane osobowe
Informacje kontaktowe Dane osoby do kontaktu: Shin Sugahara
Adres: 541-0048
Prefektura Osaka, Osaka, Chuo-ku, Kawaramachi, 1-7-7
Osaka Sakaisuji L Building 10F
Telefon: 06-4560-4070
Email: privacy@zen.group

 

 

Polityka ochrony Danych osobowych

ZenGroup Inc., podejmując działania w zakresie pośrednictwa w zakupach, transgranicznego handlu  internetowego, dostarczania platformy zakupowej, działalności marketingowej oraz działalności konsultingowej, ma głęboką świadomość, że Dane osobowe klienta zawierają ważne informacje stanowiące o prywatności. ZenGroup Inc. będzie szanować Klientów, spełniać ich oczekiwania wobec firmy oraz zabiegać o ich zaufanie poprzez ustanowienie przepisów dotyczących Danych osobowych oraz wewnętrznych zasad ochrony Danych osobowych, a także poprzez rozwój struktury organizacyjnej i dążenie do właściwej ochrony Danych osobowych.

Pozyskiwanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Określimy cele wykorzystania Danych osobowych w ramach naszej działalności gospodarczej oraz będziemy pozyskiwać, wykorzystywać i przekazywać Dane osobowe w sposób uczciwy i właściwy w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Podejmiemy również kroki w celu zapewnienia, że pozyskane Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone.

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

Będziemy przestrzegać przepisów prawa, wytycznych krajowych, innych norm oraz porządku społecznego, dotyczącego Danych osobowych oraz będziemy dążyć do ich odpowiedniej ochrony.

Odpowiednie zarządzanie Danymi osobowymi

Jesteśmy w pełni świadomi zagrożeń związanych z nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem i wyciekiem Danych osobowych, które obsługujemy, i będziemy wdrażać rozsądne środki bezpieczeństwa oraz podejmować odpowiednie działania naprawcze w przypadku wystąpienia problemów.

Odpowiadanie na zapytania

Będziemy odpowiednio reagować na zapytania Klienta dotyczące ujawnienia, korekty, zawieszenia użytkowania lub skarg dotyczących przetwarzanych przez nas Danych osobowych.

Ciągłe udoskonalanie

Ustanowiliśmy regulamin i system zarządzania ochroną Danych osobowych, które są skrupulatnie wdrażane przez wszystkich pracowników i są regularnie poddawane inspekcji w celu ciągłego doskonalenia.

 

Wprowadzono: 21 lutego 2022 r.
Zaktualizowano: 13 lipca 2022 r.
Zaktualizowano: 1 Grudzień 2022 r.

ZenGroup Inc.
CEO Naumov Andriy

Dane kontaktowe do zapytań ws. Polityki prywatności
Dział ds. zapytań o Dane osobowe
Adres: Prefektura Osaka, Osaka, Chuo-ku, Kawaramachi, 1-7-7
Osaka Sakaisuji L Building 10F
Kierownik ds. ochrony Danych osobowych: Shin Sugahara
TEL 06-4560-4070