Tìm kiếm trên, Thay đổi
HOÀN XU 10% 14:00 11/7 - 14:00 15/7 (giờ Việt Nam) MUA SẮM NGAY
SALE CHÀO HÈ: GIẢM PHÍ SHIP LÊN ĐẾN 17%! CODE: NATSU24

Chính sách quyền riêng tư và cookie

Ngày có hiệu lực: ngày 24 tháng 5 năm 2018

ZenGroup Inc. ("chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") điều hành trang web http://zenmarket.jp ("dịch vụ").

Trong chính sách quyền riêng tư và cookie này ("Chính sách"), chúng tôi đề cập đến thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn, thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hay thông tin được cung cấp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba và những tôi tin đó sẽ được chúng tôi xử lý khi bạn sử dụng trang web này ("Trang web" của chúng tôi). Trang web của chúng tôi và các Dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này (gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi).

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của mình. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

 

Định nghĩa

 • Dịch vụ

Dịch vụ là trang web http://zenmarket.jp và dịch vụ nó cung cấp được điều hành bởi ZenGroup Inc.

 • Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi).

 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).

 • Cookie

Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

 • Người kiểm soát dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với người khác) xác định các mục đích và cách thức mà bất kỳ thông tin cá nhân nào đang hoặc sẽ được xử lý.

Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Bộ xử lý dữ liệu (hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho người kiểm soát dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng Dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

 • Chủ thể dữ liệu (hoặc người dùng)

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

 

Tuân thủ luật pháp và chỉ đạo về thông tin cá nhân

Khi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi tuân thủ luật pháp, chỉ đạo, nội quy điều khoản của công ty, cũng như các quy định khác về bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong hướng dẫn do Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân và các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Khi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi tuân thủ các luật và quy định có liên quan trong bảng dưới đây cũng như các quy chế nội bộ khác, đồng thời cố gắng bảo vệ và sử dụng một cách thích hợp thông tin cá nhân của khách hàng.

Nội dung Các bộ ngành/tổ chức có thẩm quyền
Pháp lệnh liên quan Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân
Pháp luật và chỉ đạo về bảo vệ thông tin cá nhân Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân
Các quy định nội bộ Quy định về quản lý và bảo mật thông tin Bộ phận quản lý rủi ro
Chính sách cookie bảo mật Bộ phận quản lý rủi ro
Nội quy làm việc cho nhân viên chính thức Bộ phận hành chính văn phòng
Nội quy làm việc cho nhân viên thời hạn Bộ phận hành chính văn phòng
Nội quy làm việc cho nhân viên bán thời gian Bộ phận hành chính văn phòng
Hướng dẫn tuyển dụng Bộ phận hành chính văn phòng
Các quy định về ứng đối trong quá trình làm việc từ xa Bộ phận hành chính văn phòng
Các hướng dẫn vận hành khác Bộ phận có liên quan

 

Chúng tôi thu thập những dữ liệu nào:

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ thực tế, tiểu bang, tỉnh, ZIP/ mã bưu điện, thành phố
 • Địa chỉ thanh toán, tiểu bang, tỉnh, ZIP/ mã bưu điện, thành phố
 • Cookies và dữ liệu sử dụng
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Định vị địa chỉ IP

Đăng nhập tài khoản xã hội: ZenGroup Inc. cũng cho phép Người dùng đăng nhập bằng các tài khoản xã hội như Facebook và Google. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng hồ sơ tài khoản xã hội của mình, một số Dữ liệu Cá nhân của bạn từ hồ sơ đó sẽ được chia sẻ với chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, URL hồ sơ tài khoản xã hội và ảnh hồ sơ liên quan của bạn.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị định danh độc nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh ẩn danh độc nhất. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Cookies phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật, bao gồm bảo vệ thông tin đăng nhập và phòng chống gian lận.

Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn

ZenGroup Inc. sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Để xác thực danh tính của bạn.
 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập các phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình.
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp, tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về, trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó
 • Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên kết với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hay hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu u (EEA), cơ sở pháp lý của ZenGroup Inc. để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này tùy thuộc vào Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập.

ZenGroup Inc. có thể sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì:

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn
 • Chúng tôi cần cung cấp cho bạn Dịch vụ và hàng hóa bạn đã đặt hàng
 • Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị chi phối bởi quyền của bạn
 • Đối với mục đích xử lý thanh toán
 • Tuân thủ luật pháp Nhật Bản và luật pháp quốc tế

 

Lưu giữ dữ liệu

ZenGroup Inc. sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: Mã số thuế của Nhật Bản), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

ZenGroup Inc. cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

 

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Nhật Bản và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Nhật Bản và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển dữ liệu đó.

ZenGroup Inc. sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia sẽ được diễn ra trừ khi có đầy đủ kiểm soát bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

 

Ủy thác dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thuê ngoài việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng với một công ty hợp tác để tạo điều kiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân được sử dụng khi thuê ngoài chỉ giới hạn ở những thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh thuê ngoài.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ xác nhận rằng mức độ bảo mật thông tin cá nhân của công ty đối tác phải bằng hoặc cao hơn công ty chúng tôi trước khi thực hiện thuê ngoài.

 

Cung cấp dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau:

 • Khi đã nhận được sự đồng ý trước đó của khách hàng
 • Khi thuê ngoài trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
 • Khi pháp luật yêu cầu
 • Trong trường hợp cần bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của con người và khó nhận được sự đồng ý của khách hàng
 • Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em và khó nhận được sự đồng ý của khách hàng
 • Khi chính phủ quốc gia hoặc các cơ quan nhà nước tại địa phương yêu cầu hợp tác để thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật và việc nhận được sự đồng ý của khách hàng bị cho là sẽ cản trở thực hiện công vụ
 • Khi cung cấp cho các đối tượng được liệt kê trong phạm vi người dùng chung ở trên

 

Tiết lộ dữ liệu

Tiết lộ vì mục đích thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, ZenGroup Inc. có thể sẽ được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

ZenGroup Inc. có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ quyền hoặc tài sản của ZenGroup Inc.
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể có đối với hoạt động gian lận liên quan đến Dịch vụ.
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ trách nhiệm pháp lý

 

Thủ tục tiết lộ những dữ liệu cá nhân được lưu giữ

Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng cho các yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng (thông báo, tiết lộ về mục đích sử dụng; sửa chữa, thêm hoặc xóa nội dung; tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc sử dụng, ngừng cung cấp cho bên thứ ba, ghi chép về việc cung cấp cho bên thứ ba). Nếu khách hàng mong muốn, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong một khoảng thời gian và phạm vi hợp lý sau khi xác nhận rằng người đưa ra yêu cầu là bản thân khách hàng hoặc đại diện hợp pháp của họ.

Để yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân được lưu giữ, vui lòng liên hệ với quầy tư vấn bên dưới. Khi nhận được liên hệ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn "Đơn yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân được lưu giữ" do chúng tôi chỉ định qua thư, fax, hoặc email, v.v. Vui lòng điền các nội dung, gửi kèm các tài liệu cần thiết và nộp đơn qua thư hoặc email (Phí vận chuyển sẽ do người yêu cầu thanh toán.)

Sau khi xác nhận rằng người yêu cầu chính là bản thân khách hàng (hoặc đại diện), chúng tôi sẽ trả lời thông qua phương pháp mong muốn của bạn.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp về mặt tổ chức, vật lý, con người và kỹ thuật để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như để đảm bảo các biện pháp quản lý an toàn khác.

※Vui lòng liên hệ với Bộ phận Truy vấn Thông tin Cá nhân của chúng tôi để biết thêm về các biện pháp quản lý an toàn dữ liệu cá nhân chi tiết.

 • Địa chỉ: 〒541-0048
  Tầng 10 Tháp Osaka Sakaisuji L, 1-7-7, Kawaramachi, Chuo-ku, Osaka, Osaka
 • Số điện thoại: 06-4560-4070
 • Địa chỉ email: corporate@zenmarket.jp

 

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi xử lý về khách truy cập vào Trang web của chúng tôi khỏi sự truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức thông qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là 100% đảm bảo. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Chúng tôi khuyến khích bạn cẩn thận khi tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến và sử dụng tường lửa Internet, e-mail an toàn và các công nghệ khác để bảo vệ bạn trực tuyến.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa ZenGroup Inc. và Người dùng thực hiện qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số.

Trong trường hợp có sự xâm nhập bảo mật trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, ZenGroup Inc. sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và trong thời gian hợp lý sẽ báo cáo hành động mà chúng tôi đã thực hiện.

 

Tín hiệu "Không theo dõi"

Chúng tôi không hỗ trợ "Không theo dõi" ("Do Not Track"). "Không theo dõi" là tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt "Không theo dõi" bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt của trình duyệt web của bạn.

 

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu u (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. ZenGroup Inc. hướng đến thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân ngay trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn.
 • Quyền cải chính. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền chuyển đổi dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp một bản sao thông tin chúng tôi có về bạn theo định dạng có cấu trúc, dễ đọc bằng máy và thường được sử dụng.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào vì ZenGroup Inc. dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu u (EEA).

 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), để cung cấp Dịch vụ thay chúng tôi hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Bạn có thể từ chối cung cấp các hoạt động của mình cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Tiếp thị lại hành vi

ZenGroup Inc. sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào trang web của chúng tôi.

 • Google AdWords

Dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords được cung cấp bởi Google Inc.

Bạn có thể từ chối Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo Mạng hiển thị của Google bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google: http://www.google.com/settings/ads

Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn dữ liệu của họ được Google Analytics thu thập và sử dụng.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • Facebook

Dịch vụ tiếp thị lại của Facebook được cung cấp bởi Facebook Inc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang này: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook tuân thủ các Nguyên tắc Tự điều chỉnh cho Quảng cáo Hành vi Trực tuyến được thành lập bởi Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số. Bạn cũng có thể từ chối quảng cáo từ Facebook và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tại Hoa Kỳ http://www.aboutads.info/choices/, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số Canada ở Canada http://youradchoices.ca/ hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu u ở châu u http://www.youronlinechoices.eu/, hoặc từ chối bằng cách sử dụng cài đặt trên thiết bị di động của bạn.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation

Các khoản thanh toán

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ phải trả tiền và chúng tôi sử dụng dịch vụ thu thanh toán của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Các yêu cầu của PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thanh toán. Khi bạn mua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin giao dịch, có thể bao gồm địa chỉ thanh toán, mail và các thông tin liên quan đến thanh toán khác.

Các bộ xử lý thanh toán chúng tôi sử dụng là:

 • Stripe

Chính sách quyền riêng tư của họ có thể được xem tại https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal hoặc Braintree

Chính sách quyền riêng tư của họ có thể được xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Nihaopay

Chúng tôi sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán Nihaopay cho khách hàng từ Trung Quốc. Bạn có thể liên hệ với họ về Chính sách quyền riêng tư tại https://nihaopay.com/contactUS

Lưu trữ

Chúng tôi sử dụng dịch vụ lưu trữ và lưu trữ web của bên thứ ba để lưu trữ an toàn trang web và cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Dịch vụ chúng tôi sử dụng để lưu trữ dữ liệu là Microsoft Azure. Bạn có thể xem lại chính sách quyền riêng tư của Microsoft Azure tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

 

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất cứ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

 

Những thay đổi trong chính sách quyền riêng tư này

Công ty chúng tôi có thể xem xét lại nội dung của chính sách bảo mật này theo thời gian và thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Trong trường hợp đó, chính sách bảo mật sửa đổi sẽ được áp dụng kể từ ngày công bố phiên bản sửa đổi.

Ngày triển khai: 24 tháng 5 năm 2018
Ngày sửa đổi: 1 tháng 12 năm 2022

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://zenmarket.jp/vi/help.aspx#feedback
 • Qua thư đến địa chỉ: 541-0048 Japan, Osaka prefecture, Osaka Chuo Ward, Kawaramachi, 1-chōme-7-7,Osaka Sakaisuji L Tower 10F

 

Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin

Tại trụ sở của ZenGroup Inc., chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là sự hài lòng của khách hàng, mà còn là sự hài lòng của tất cả mọi người có liên quan đến ngành EC xuyên biên giới, như các hoạt động kinh doanh liên quan đến EC xuyên biên giới, kinh doanh xuất khẩu, cung cấp nền tảng mua sắm, kinh doanh tiếp thị, kinh doanh tư vấn. Chúng tôi phấn đấu trở thành một công ty nhận được sự tin cậy và an tâm của mọi người.

Chỉ đạo hành vi

 • Thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tài sản thông tin, đồng thời ứng phó với sự thay đổi của công nghệ thông tin và các mối đe dọa mới.
 • Cố gắng nâng cao và duy trì nhận thức cho tất cả nhân viên bằng cách thực hiện giáo dục an toàn thông tin và phổ biến kỹ lưỡng chính sách.
 • Thiết lập mục tiêu cho hệ thống quản lý và bảo mật thông tin, thường xuyên kiểm duyệt, liên tục thực hiện và duy trì cải tiến.
 • Chuyển giao trách nhiệm và quyền hạn cho người chịu trách nhiệm quản lý để thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý.

Ngày 21 tháng 2 năm 2022
Công ty ZenGroup Inc.
CEO
Naumov Andriy

 

Xử lý thông tin cá nhân khi đăng ký thành viên

(1) Tên người điều hành doanh nghiệp

ZenGroup Inc.

 

(2) Quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Người quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân: Sugahara Shin
Địa chỉ email: privacy@zen.group
Số điện thoại: 06-4560-4070

 

(3) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

 • Cung cấp dịch vụ hoặc các mặt hàng mà bạn đã đặt mua
 • Thực hiện các thủ tục mua hàng bao gồm việc thanh toán, cùng với việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Xác minh danh tính cá nhân tại thời điểm đăng nhập và sau khi đăng nhập, tự động hiển thị thông tin thành viên trên nhiều màn hình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi với tư cách là thành viên đã đăng ký dịch vụ
 • Cung cấp thông tin chẳng hạn như các loại tạp chí điện tử về các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của công ty chúng tôi

 

(4) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu.

 

(5) Ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân thu thập được.
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ lựa chọn và sử dụng công ty đối tác có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân.

 

(6) Hậu quả của việc không cung cấp thông tin cá nhân

Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện. Xin lưu ý rằng chúng tôi có khả năng không thể cung cấp dịch vụ một cách thích hợp nếu bạn không cung cấp một số thông tin liên quan đến thông tin cá nhân.

 

(7) Cửa sổ tư vấn thông tin cá nhân và việc tiết lộ thông tin cá nhân có thể tiết lộ

Nếu bản thân khách hàng có yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tiết lộ thông tin cá nhân; thông báo, tiết lộ về mục đích sử dụng; sửa chữa, thêm hoặc xóa nội dung; tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc sử dụng, tiết lộ về việc ngừng cung cấp cho bên thứ ba hoặc ghi chép về việc cung cấp cho bên thứ ba.
Vui lòng tham khảo mục "Địa chỉ liên hệ khiếu nại, tư vấn về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi" dưới đây để biết thông tin nơi tiếp nhận yêu cầu liên quan đến tiết lộ thông tin cá nhân.

 

(8) Thu thập thông tin cá nhân bằng một phương thức mà khách hàng không thể dễ dàng nhận ra

Chúng tôi sử dụng cookie, web beacon, v.v. để thu thập thông tin cá nhân theo những cách mà các cá nhân không thể dễ dàng nhận ra. Vui lòng xem Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

(9) Các biện pháp kiểm soát an ninh đối với thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để ngăn ngừa và sửa chữa việc rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân thu thập được, và để quản lý an toàn các thông tin cá nhân khác.
Sau khi giải đáp câu hỏi của khách hàng, thông tin cá nhân thu thập được sẽ bị tiêu hủy trong công ty của chúng tôi.

 

(10) Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Vui lòng xem chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân tại mục "Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie" trên trang web của chúng tôi.

 

(11) Địa chỉ liên hệ khiếu nại, tư vấn về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi

Tên liên lạc Cửa sổ tư vấn thông tin cá nhân
Địa chỉ liên hệ Phụ trách quản lý tư vấn: Sugahara Shin
Địa chỉ: 〒541-0048
Tầng 10 Tháp Osaka Sakaisuji L
1-7-7, Kawaramachi, quận Chuo, thành phố Osaka, Osaka
Số điện thoại: 06-4560-4070
Email: privacy@zen.group

 

Xử lý các câu hỏi thắc mắc về thông tin cá nhân

(1) Tên người điều hành doanh nghiệp

ZenGroup Inc.

 

(2) Tên hoặc Chức danh của Người quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân (hoặc người đại diện của anh ấy/cô ấy), tên Phòng ban và Thông tin Liên hệ

Người quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân: Sugahara Shin
Địa chỉ email: privacy@zen.group
Số điện thoại: 06-4560-4070

 

(3) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Để giải đáp câu hỏi của khách hàng

 

(4) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu.

 

(5) Ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân thu thập được.
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ lựa chọn và sử dụng công ty đối tác có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân.

 

(6) Hậu quả của việc không cung cấp thông tin cá nhân

Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện. Xin lưu ý rằng chúng tôi có khả năng không thể trả lời câu hỏi của bạn một cách thích hợp nếu bạn không cung cấp một số thông tin liên quan đến thông tin cá nhân.

 

(7) Cửa sổ tư vấn thông tin cá nhân và việc tiết lộ thông tin cá nhân thu thập được

Nếu bản thân khách hàng có yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tiết lộ thông tin cá nhân; thông báo, tiết lộ về mục đích sử dụng; sửa chữa, thêm hoặc xóa nội dung; tạm ngừng hoặc hủy bỏ việc sử dụng, tiết lộ về việc ngừng cung cấp cho bên thứ ba hoặc ghi chép về việc cung cấp cho bên thứ ba.
Vui lòng tham khảo mục "Địa chỉ liên hệ khiếu nại, tư vấn về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi" dưới đây để biết thông tin nơi tiếp nhận yêu cầu liên quan đến tiết lộ thông tin cá nhân.

 

(8) Thu thập thông tin cá nhân bằng một phương thức mà khách hàng không thể dễ dàng nhận ra

Chúng tôi sử dụng cookie, web beacon, v.v. để thu thập thông tin cá nhân theo những cách mà các cá nhân không thể dễ dàng nhận ra. Vui lòng xem Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

(9) Các biện pháp kiểm soát an ninh đối với thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để ngăn ngừa và sửa chữa việc rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân thu thập được, và để quản lý an toàn các thông tin cá nhân khác.
Sau khi giải đáp câu hỏi của khách hàng, thông tin cá nhân thu thập được sẽ bị tiêu hủy trong công ty của chúng tôi.

 

(10) Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Vui lòng xem chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân tại mục "Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie" trên trang web của chúng tôi.

 

(11) Địa chỉ liên hệ khiếu nại, tư vấn về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi

Tên liên lạc Cửa sổ tư vấn thông tin cá nhân
Thông tin liên hệ Phụ trách quản lý tư vấn: Sugahara Shin
Địa chỉ: 〒541-0048
Tầng 10 Tháp Osaka Sakaisuji L
1-7-7, Kawaramachi, quận Chuo, thành phố Osaka, Osaka
Số điện thoại: 06-4560-4070
Địa chỉ email: privacy@zen.group

 

Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

ZenGroup Inc. nhận thức sâu sắc rằng thông tin cá nhân của khách hàng là thông tin quan trọng cấu thành quyền riêng tư trong quá trình vận hành dịch vụ mua hàng hộ, EC xuyên biên giới, dịch vụ cung cấp nền tảng mua sắm, kinh doanh tiếp thị, kinh doanh tư vấn. Khi xử lý thông tin cá nhân trong quá trình kinh doanh, ZenGroup Inc. tôn trọng khách hàng và luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng cũng như sự tin tưởng của khách hàng bằng cách thiết lập luật lệ về thông tin cá nhân và các quy tắc nội bộ được lập ra để bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như bằng cách phát triển cơ cấu tổ chức và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp.

Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời sẽ thu nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách công bằng và phù hợp trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đó. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân có được cho các mục đích khác với mục đích đã định.

Tuân thủ luật pháp và các quy định

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy định, chính sách quốc gia, các chuẩn mực khác và trật tự xã hội liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp.

 

Quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tính nguy hiểm của việc truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Giải đáp thắc mắc

Chúng tôi sẽ trả lời thích đáng các câu hỏi liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng, khiếu nại, v.v. đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý.

Không ngừng cải thiện

Chúng tôi đã thiết lập các quy chế quản lý và hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân, vận hành triệt để các quy định này bởi tất cả nhân viên và định kỳ xem xét chúng, cố gắng không ngừng cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân.

 

 

Ngày triển khai: 21 tháng 2 năm 2022
Ngày sửa đổi: 13 tháng 7 năm 2022
Ngày sửa đổi: 1 tháng 12 năm 2022

Công ty ZenGroup Inc.
CEO Naumov Andriy

Địa chỉ liên hệ về Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân
Cửa sổ tư vấn thông tin cá nhân
Địa chỉ: Tầng 10 Tháp Osaka Sakaisuji L
1-7-7, Kawaramachi, quận Chuo, thành phố Osaka, Osaka
Người quản lý Bảo mật Thông tin Cá nhân: Sugahara Shin
Số điện thoại: 06-4560-4070