CẦN THÊM CHÚT THỜI GIAN TRƯỚC KHI GỬI HÀNG?CHÍNH SÁCH ĐỐI PHÓ COVID-19 TÌM HIỂU THÊM

Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênSleepless in Seattle Ngày02/04/2020 Thành phốSeattle Phản hồiReally terrible packing on this parcel.
Many of the items arrived damaged because they had NO padding at all.
Inside the box had little padding to hold the items in place so they just bounced into each other the whole trip to Seattle
Đánh giá
1 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênRifa Ariefandi Ngày02/04/2020 Thành phốTangerang Selatan Phản hồiThe package is safely arrived Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMónica Tavares Ngày02/04/2020 Thành phốVienna Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênChng Lai khiam Ngày02/04/2020 Thành phốSingapore Phản hồiSurely some one can go and check with the despatch company. N not wait for one month as everything has been paid for.this service is zero Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênDavid Durglidis Ngày02/04/2020 Thành phốAlexandroupoli Phản hồiHigh quality product. Thank you ZENMARKET for good job and service. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênDavid Durglidis Ngày02/04/2020 Thành phốAlexandroupoli Phản hồiHigh quality product. Thank you ZENMARKET for good job and service. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênScott Ramage Ngày02/04/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiKeep it up! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênKei-dash Ngày02/04/2020 Thành phốChihuahua Phản hồiLlego muy bien mi paquete, gracias zenmarket excelente servicio. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênAndy Zhang Ngày02/04/2020 Thành phốWinnipeg Phản hồiGreat service as usual. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênBritney Ngày01/04/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiPackage arrived safely even sooner than expected, especially during this whole ordeal. Shipping price was reasonable. Thank you so much!! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tên Ngày01/04/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiVery quick arrival, items in perfect condition :) Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênDavid Guerra Ngày01/04/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcellent service, I love this company - thank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênMuhammad najib Ngày01/04/2020 Thành phốJohor Bahru Phản hồiReceived parcel with no issues. Good service, quicker than i thought.👍🏽👍🏽👍🏽 Recommended!! Thanks. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênAlexey Volkov Ngày01/04/2020 Thành phốBurnaby Phản hồiExcellent packaging, good rates, fast shipping!
ありがとうございました

Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênNasir Ngày01/04/2020 Thành phốKajang Phản hồiSmooth and easy way to shopping from Japan!! I shipped through DHL and it only takes 1-2 days to arrive here..3rd shipment through zenmarket. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênNasir Ngày01/04/2020 Thành phốKajang Phản hồiSmooth and easy way to shopping from Japan!! I shipped through DHL and it only takes 1-2 days to arrive here Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênNasir Ngày01/04/2020 Thành phốKajang Phản hồiSmooth and easy way to shopping from Japan!! I shipped through DHL and it only takes 1-2 days to arrive here Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênChan Wah Yin Ngày01/04/2020 Thành phốKowloon Phản hồiPrompt delivery
very nice product
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRifa Ariefandi Ngày01/04/2020 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênFranky Chan Ngày01/04/2020 Thành phốStouffville Phản hồiReceived package in perfect condition, thanks! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung