Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênKimitchi Ngày24/09/2020 Thành phốBarbentane Phản hồiExcellent!
I'm very pleased with how well packaged it was and how quickly it was shipped!
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênsteven cobern Ngày24/09/2020 Thành phốnewport Phản hồilovely service, thank you guys :) Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênsteven cobern Ngày24/09/2020 Thành phốnewport Phản hồilovely service, thank you guys :) Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMari T. Ngày24/09/2020 Thành phốTallinn Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJarim Bunoan Ngày24/09/2020 Thành phốTaguig, Metro Manila Phản hồiItem was arrived Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênLouis Ngày24/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiFast delivery, great customer service, products are in perfect condition and they look amazing. Thank you so much! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênD Ngày24/09/2020 Thành phốMampang Prapatan Phản hồiVery good service Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênD Ngày24/09/2020 Thành phốMampang Prapatan Phản hồiGreat service! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênFaisal Basagil Ngày24/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiRECEIVED Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênKarolis Ngày24/09/2020 Thành phốVilnius Phản hồiGreat service and product! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênChris Ngày24/09/2020 Thành phốLas Vegas Phản hồiAwesome! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênChris Ngày24/09/2020 Thành phốLas Vegas Phản hồiAwesome! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMichael Angelo Battaglia Ngày24/09/2020 Thành phốMississauga Phản hồiWell packaged and quickly shipped, thank you Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRicardo Silva Ngày24/09/2020 Thành phốBasingstoke Phản hồiPerfect! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênEthan Aquino Ngày23/09/2020 Thành phốWinter Springs Phản hồiThe item came as expected! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tên Ngày23/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiPerfect Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày23/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiPerfect Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênMengdi Ren Ngày23/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcellent as usual! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMengdi Ren Ngày23/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcellent as usual! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMengdi Ren Ngày23/09/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiPacked items very safely, although some space was wasted. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung