Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênSilvia Antonelli Ngày15/09/2019 Thành phốGRUMO APPULA - BARI Phản hồiAll items bought are very very cute and I am happy to have discovered how easy is to buy from Japan via ZenMarket.
Thank you very very much!
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênDaniel Lashkov Ngày15/09/2019 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiEverything is great. A++ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênAleksic Marko Ngày15/09/2019 Thành phốThông tin ẩn Phản hồi+ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênAna Luiza Ngày15/09/2019 Thành phốMarica Phản hồiPerfect! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênMarin Butarita Ngày15/09/2019 Thành phốRiverside Phản hồiVery good and very fast transaction thanks Nick Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênGlynn Ross Ngày14/09/2019 Thành phốEagan Phản hồiThe service was great. I received my items in a timely manner. I only negative feedback I have is that they did not put my full name on the shipping label. They only put my first name on it. I will use this service again. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênAmir Kanel Ngày14/09/2019 Thành phốPalm Beach Gardens Phản hồiThank you!
A little complicated at the beginning, was not sure if/how to pay for the shipping but it all worked out.
Will buy from this site again.
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênErick B. Ng Ngày14/09/2019 Thành phốKota Kinabalu Phản hồicame in good condition. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênErick B. Ng Ngày14/09/2019 Thành phốKota Kinabalu Phản hồicame in good condition nd check by custom. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênErick B. Ng Ngày14/09/2019 Thành phốLaunceston Phản hồicame in good condition Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênErick B. Ng Ngày14/09/2019 Thành phốKota Kinabalu Phản hồicame in good condition Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênDamo Aussie Ngày14/09/2019 Thành phốWooloowin Phản hồiExcellent service Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênSam Tan Ngày14/09/2019 Thành phốSingapore Phản hồiGreat platform with Excellent communication & helps given on any enquiries ! A+++ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênMatt Trakker Ngày14/09/2019 Thành phốWinnemucca Phản hồiPerfect. Five stars again. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMatt Trakker Ngày14/09/2019 Thành phốWinnemucca Phản hồiAwesome service and packaging. Everything arrived perfectly. Awesome. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênEduardo Gonzalez Mondaca Ngày14/09/2019 Thành phốSantiago Phản hồiEverything went smooth Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênRifa Ariefandi Ngày14/09/2019 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRifa Ariefandi Ngày14/09/2019 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJamzki Ngày14/09/2019 Thành phốMandaue City, Cebu Phản hồizen market is still the best. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJamzki Ngày14/09/2019 Thành phốMandaue City, Cebu Phản hồizen market is still the best. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung