GIẢM 50% PHÍ SHIP CHO BƯU KIỆN THỨ 2 CỦA BẠN XEM CHI TIẾT CHO TỚI 23H59 NGÀY 17/6/2023 (GIỜ NHẬT)

Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênShai Ngày03/06/2023 Thành phốToronto Phản hồiTy Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênb Ngày03/06/2023 Thành phốLondon Phản hồithanks Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênAli Rabeeah Ngày02/06/2023 Thành phốBaghdad Phản hồiItem received safely. Thanks Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênAllison Critchle6 Ngày02/06/2023 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiEverything came safely and very fast! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênIvan Sasheff Ivanov Ngày02/06/2023 Thành phốSofia Phản hồiExelent, thanks Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênIvan Sasheff Ivanov Ngày02/06/2023 Thành phốSofia Phản hồiExelent, thanks Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênIvan Sasheff Ivanov Ngày02/06/2023 Thành phốSofia Phản hồiExelent, thanks Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMika Zoltán Ngày02/06/2023 Thành phốPaty Phản hồiThank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênIan C Ngày02/06/2023 Thành phốSingapore Phản hồiAll great!!! Reached in 3 Days! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênMontoya M Ngày02/06/2023 Thành phốAuckland Phản hồiAwesome packaging and attention to detail. Very well done and arrived on time.

Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMontoya M Ngày02/06/2023 Thành phốAuckland Phản hồiAwesome packaging and attention to detail. Very well done and arrived on time.

Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMontoya M Ngày02/06/2023 Thành phốAuckland Phản hồiAwesome packaging and attention to detail. Very well done and arrived on time.

Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMontoya M Ngày02/06/2023 Thành phốAuckland Phản hồiAwesome packaging and attention to detail. Very well done and arrived on time.

Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung