Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênSahrizan Saihen Ngày18/11/2019 Thành phốbatu pahat Phản hồiItem received. Good condition Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênVladan Ngày18/11/2019 Thành phốBeograd Phản hồiOk Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênVladan Ngày18/11/2019 Thành phốBeograd Phản hồiOk Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênVladan Ngày18/11/2019 Thành phốBeograd Phản hồiOk Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênVladan Ngày18/11/2019 Thành phốBeograd Phản hồiOk Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênshanyu Ngày18/11/2019 Thành phố北京市 Phản hồiLove jp Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênChantelle Siow Ngày18/11/2019 Thành phốBANDAR SUNWAY Phản hồiReceived in good condiReceived in good condition! Very happy! Thank you! :)tion! Very happy! Thank you! :) Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênChantelle Siow Ngày18/11/2019 Thành phốSUBANG JAYA Phản hồiReceived in good condition! Very happy! Thank you! :) Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tên Ngày18/11/2019 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcellent, packaging was extremely good thank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày18/11/2019 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiPerfect as always, thank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày18/11/2019 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcellent as usual, thanks! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênJason Long Ngày18/11/2019 Thành phốAnderson Phản hồiPacked well and shipped promptly. Great to do business with Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMatt Trakker Ngày18/11/2019 Thành phốWinnemucca Phản hồiA+ Great service. Thanks again! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênadrien Ngày18/11/2019 Thành phốbretigny sur orge Phản hồiwell packed, thanks Đánh giá
4 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênWaseem Rasheed Ngày17/11/2019 Thành phốSulaimania Phản hồiAlways amazing service as usual
Thank you
ZenMarket
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênMaruf Bin Ahmad Ngày17/11/2019 Thành phốChittagong Phản hồiNice and fast Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênVarelsee Ngày17/11/2019 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiEverything,s perfect! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênEkaterina Beriduhova Ngày16/11/2019 Thành phốKrasnodar Phản hồiWonderfully, compactly packed, as always. You guys are amazing! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênWaqqas Ngày16/11/2019 Thành phốRawalpindi Cantt Phản hồiExcellent experience Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênHenry Sui-En Wang Ngày16/11/2019 Thành phốSanta Clara Phản hồiExcellent packaging and fast shipping. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung