Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênCharles Tsua Ngày19/01/2020 Thành phốBirmingham Phản hồiCame in good order and condition. Thanks. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJohn M Ngày18/01/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiEcellent! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tên Ngày18/01/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiAll PERFECT ! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày18/01/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiAll PERFECT ! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênAdalbert Just Ngày18/01/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiAll PERFECT ! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày18/01/2020 Thành phốZelenivka Phản hồiEMS did some horrible job this time, but ZenMarket people were great.
The content has arrived clean and safe, I am completely satisfied.
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênZamri bin Ramli Ngày18/01/2020 Thành phốKuala Lumpur Phản hồiTq received with food condition Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRifa Ariefandi Ngày18/01/2020 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênarchie kari Ngày18/01/2020 Thành phốWellington Phản hồithank you very much Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRifa Ariefandi Ngày18/01/2020 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRifa Ariefandi Ngày18/01/2020 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRifa Ariefandi Ngày18/01/2020 Thành phốJakarta Phản hồiThe package is safely arrived at my place Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJohn Scheiber Ngày18/01/2020 Thành phốBrownsville Phản hồiExcellent service, and quick shipping Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênAlisa Ngày18/01/2020 Thành phốParis Phản hồiFast shipping, great condition ob Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênCarlos Alberto Ortiz Matiz Ngày18/01/2020 Thành phốBogota D.C. Phản hồiLa consola llegó en un excelente estado y con todos los elementos dichos en la subasta.
Siempre fiel a ZenMarket :D
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênANTÓNIO MIGUEL PONTES ESTRELA Ngày18/01/2020 Thành phốFARO Phản hồigood Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênFabio Toffolon Ngày18/01/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcellent! +++++ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênHector Gutierrez Ngày18/01/2020 Thành phốCDMX Phản hồiEverything in order, thank you! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênRobert Najjar Ngày18/01/2020 Thành phốNew York Phản hồiBetter than I expected. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày17/01/2020 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiAbsolutely perfect as usual, excellent! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn