Nhận xét và phản hồi của khách hàng

Phản hồi & nhận xét chỉ được đăng bởi những khách hàng đã đăng ký và thực sự đã mua hàng qua dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể để lại lời nhận xét từ Trang Đặt Hàng của bạn.
Tên Ngày Thành phố Phản hồi Đánh giá Theo dõi Nội dung bưu kiện
TênKent Ngày27/02/2021 Thành phốChemor Phản hồiLove japanese goods & music~ Packaged well & Quick shipping. Thanks many : ) Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênBui Hai Ha Ngày27/02/2021 Thành phốHa Noi Phản hồitôi nhận được 1 chiếc túi fake trong bưu kiện 4, mã WDC8, người bán Jumblestore. Xin hỏi trong trường hợp này tôi có thể trả lại túi hoặc claim tiền với người bán không? Chính sách hỗ trợ của zenmarket như thế nào khi khách hàng gặp túi fake?
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênmbica Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcelent+++++ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênmbica Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcelent+++++ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
Tênmbica Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiExcelent+++++ Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJose Ricardo Mansur Ngày27/02/2021 Thành phốAguas da Prata Phản hồiOnce again I would like to thank ZenMarket for the exceptional service provided.
This is my 7th parcel that I received in perfect condition! Superb packing, outstanding service, staff out of this world!
ZenMarket is the best Proxy Company ! Period.
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênJose Ricardo Mansur Ngày27/02/2021 Thành phốAguas da Prata Phản hồiOUTSTANDING SERVICE! Superb packing. Staff polite and responsive.
This is my 6th parcel and no other proxy service around the world can compete with ZenMarket. THIS IS THE BEST PROXY COMPANY IN THE WORLD!
Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiItems arrived in great condition and expertly packed. Fantastic experience as always! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênRichard Hughes Ngày27/02/2021 Thành phốLONDON Phản hồiExcellent as always, reinforcement and shock absorbing packaging for CD player was perfect. All other items packed extremely neatly as well. 10/10 Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênAdrian Taliana Ngày27/02/2021 Thành phốPorth Phản hồithanks Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênJayme Burzette Ngày27/02/2021 Thành phốNew York Phản hồiSuperb packing and efficiency! Items were well protected. The whole process from bidding, buying, and shipping was excellent!! I highly recommend this service for all your needs. Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênLotte May Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồieverything arrived in great condition, thanks! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiItems arrived well packed and in great condition. Excellent experience as always! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiItems arrived well packed and in great condition. Excellent experience as always! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
Tên Ngày27/02/2021 Thành phốSofia Phản hồiок Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênAleksic Marko Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiPro Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênRomy Brandt Ngày27/02/2021 Thành phốLeiden Phản hồiAmazing service!! Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênErin Ngày27/02/2021 Thành phốThông tin ẩn Phản hồiGreat service Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiThông tin ẩn Nội dung bưu kiện Thông tin ẩn
TênDaniel Cara Ferres Ngày26/02/2021 Thành phốMonachil Phản hồifine Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung
TênDaniel Cara Ferres Ngày26/02/2021 Thành phốMonachil Phản hồifine Đánh giá
5 out of 5
Theo dõiHiện thị trang Nội dung bưu kiện Hiện thị nội dung