Kỳ hạn lưu trữ miễn phí trở lại 45 ngày

Cảm ơn các quý khách hàng đã đồng hành cùng ZenMarket trong thời gian khó khăn này!

Vì tình hình vận chuyển quốc tế đã dần được nối lại và trở nên ổn định hơn, việc gia hạn lưu trữ miễn phí sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Kể từ ngày 8/8, thời hạn lưu trữ miễn phí tại kho của ZenMarket sẽ trở lại như ban đầu là 45 ngày. Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ hàng của mình tại kho của chúng tôi thêm 45 ngày có tính phí (50 yên/ ngày cho mỗi sản phẩm). Tổng cộng, bạn có thể lưu trữ hàng của mình tại kho của ZenMarket trong 90 ngày. 

Cụ thể, tất cả các mặt hàng được ký nhận tại kho của chúng tôi kể từ ngày 8/8 sẽ có thời hạn lưu trữ miễn phí là 45 ngày (+45 ngày tính phí, tổng 90 ngày). Còn các mặt hàng được ký nhận tại kho của chúng tôi trước ngày 8/8 (tức đến ngày 7/8) sẽ vẫn có hạn lưu trữ miễn phí là 120 ngày (+45 ngày tính phí, tổng 165 ngày).

Xin lưu ý rằng, các sản phẩm trong bưu kiện đã thanh toán hoặc đang trong trạng thái chờ đóng gói, xuất kho sẽ không bị tính bất kỳ phí lưu trữ nào. 

 


Cập nhật tin tức mới từ ZenMarket trên SNS!

 facebook

 

Tin tức| 28/07/2020 | Tin tức