Nhận 10% hoàn điểm cho mỗi sản phẩm Mercari Săn Sale Ngay Cho tới 16h 27/9/2023 (giờ Nhật)
Ủng hộ Ukraine Vào đây để xem cách hỗ trợ.